Een praktische gids om circulair beton toe te passen

Terug naar : nieuws

‘Circulair beton’, ‘kringloopbeton’, ‘groen beton’ of ‘low carbon concrete’, het zijn enkele termen om aan te duiden dat er technologieën toegepast werden op het beton om de milieu-impact ervan te verminderen of om het beton meer circulair te maken binnen de transitie naar een circulaire economie.

Verschillende innovatieve, en intussen minder innovatieve, oplossingen bestaan of zijn in volle ontwikkeling in België. In de praktijk blijkt echter dat het moeilijk is om deze technologieën concreet toe te passen op werven. Hiervoor bestaan verschillende redenen, bv. soms het gebrek van een technisch-normatief kader dat voldoende vertrouwen geeft, of het verloop van een bouwproject waarin ambities, middelen en mogelijkheden in conflict komen met elkaar of verwateren.

De ‘Praktijkgids’ wil aan deze uitdagingen het hoofd bieden en een concrete houvast bieden om innovatieve technologieën toe te passen in bouwprojecten. Deze doelstelling omvat onrechtstreeks ook het op de markt brengen van innovatieve oplossingen en toepassingen, zodat de marktpartijen (aannemers, ontwerpers, …) ermee aan de slag kunnen.

De ‘Praktijkgids’ is dus in eerste instantie bedoeld voor het ‘bouwteam’ (bouwheer, ontwerper, studiebureau, aannemer, …) dat bepaalde keuzes moet maken doorheen een project en bepaalde stappen moet zetten om tot een bevredigend eindresultaat te komen. In tweede instantie biedt de ‘Praktijkgids’ een richtlijn voor aanbieders van innovatieve technologieën. Aangezien het hen inzicht geeft in de informatie, validatiestappen en keuzes die in concrete projecten moeten gemaakt worden en waarop zij, vanuit hun standpunt als ‘leverancier’ of ‘producent’, een, stuk van, het antwoord kunnen geven.

De ‘Praktijkgids’ wil een antwoord aanreiken op de zogenaamde Frequently Asked Questions bij het gebruik van innovatief en circulair beton, en dit doorheen de stappen van een bouwproject. De ‘Praktijkgids’ is dan ook opgebouwd volgens het stramien van een ‘gemiddeld’ bouwproject en tracht volgende vragen te beantwoorden:

· Motivatie: waarom kiezen voor circulair beton?

· Technologie: welke oplossingen bestaan er en welk normatief kader kan gebruikt worden (bv. op grondstof- of betonniveau)?

· Stap 1 – Ontwerp: welke keuzes moeten gemaakt worden?
· Stap 2 – Voorbereiding: hoe dient de conformiteit aangetoond te worden van de technische prestaties van de circulaire oplossing met betrekking tot de bestekeisen waarvoor wordt verwezen naar normen?
· Stap 3 – Uitvoering en opvolging: waarop moet gelet worden in praktijk?

· Voorbeelden: wat kan men leren uit voorgaande projecten?

· Referenties: waar is meer informatie te vinden?

 

Le CSTC a élaboré un guide pratique du béton circulaire en français et en néerlandais.

U kan de Praktijkgids consulteren.