Einde voor de norm NBN B 62-002!

Terug naar : nieuws

De norm NBN B 62-002 werd opgesteld in 2008. De norm was gebaseerd op Europese en internationale normen, die sindsdien geƫvolueerd zijn. Hierdoor was NBN B 62-002 deels overbodig en zelfs in tegenspraak met Europese normen, wat niet is toegestaan. Een nieuwe aanpak was dus noodzakelijk.

De norm NBN B 62-002 werd ontwikkeld als een uitgebreide gids voor de berekening van de warmteverliezen van een gebouw (U-, HT- en Hv-waarden). Daarvoor werden elementen uit verschillende Europese en internationale normen, waaronder NBN EN ISO 10456, NBN EN ISO 6946, NBN EN ISO 10077-1 en NBN EN ISO 13370 (om er maar enkele te noemen), samengebracht. 

Aangezien deze normen sinds 2008 zijn geƫvolueerd, moest ook NBN B 62-002 evolueren. Om te voldoen aan de regels van het normalisatieproces werd de volgende aanpak gevolgd.

Ten eerste werd een groot deel van de bestaande tekst geschrapt:

  • alles wat in tegenspraak was met Europese/internationale normen ;
  • wat overbodig was ten opzichte van Europese/internationale normen; en
  • wat louter informatief was (zoals rekenvoorbeelden). 

Ten tweede werd alles wat betrekking had op een specifieke Europese/internationale norm overgebracht naar een Belgische bijlage (ANB) aan die Europese/internationale norm. Als gevolg van die actie werden de volgende Belgische bijlagen gepubliceerd: 

  • NBN EN ISO 10456 ANB
  • NBN EN ISO 6946 ANB
  • NBN EN ISO 10077-1 ANB
  • NBN EN 1745 ANB
  • NBN EN 13789 ANB 

Na deze twee fasen was er onvoldoende inhoud over in NBN B 62-002 om de creatie van een nieuwe norm te rechtvaardigen. Daarom werd besloten om NBN B 62-002 in te trekken. 

Een aantal Technische Goedkeuringen (ATG) verwijzen naar NBN B 62-002. Deze zullen dus bij vernieuwing moeten worden aangepast.  

 

Voor architecten en EPB-verslaggevers verandert door deze wijziging echter niets. De referentieberekeningsmethode in de context van de EPB-reglementering was immers niet die van de norm NBN B 62-002, maar die van de wetteksten en in het bijzonder het "Transmission Referentie Document" (TRD). Deze wijziging in de normcontext heeft geen invloed op het TRD.