Een norm voor de energieprestatie van gebouwautomatisering

Terug naar : nieuws

Systemen voor gebouwautomatisering vormen vaak een labyrint waarin men makkelijk kan verdwalen. Wat een systeem betekent en wat het potentieel ervan is in energetische context is niet altijd duidelijk. De norm EN ISO 52120-1 geeft een classificatie en een eerste inschatting. Ons artikel laat je kennismaken met de norm.  

Systemen voor gebouwautomatisering

In het kader van de Europese Directieve voor de Energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) werd een set normen ontwikkeld om de berekening van de energieprestatie van gebouwen te ondersteunen. De norm EN ISO 52120-1 vervangt de bestaande norm EN 15232-1 en focust specifiek op de classificatie en de beoordeling van gebouwautomatisering.

Lees het volledige artikel