Europese en internationale octrooien niet langer via de Belgische administratie aanvragen

Terug naar : nieuws

Een Europese of internationale octrooiaanvraag gebeurt momenteel via de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). Vanaf 1 april 2018 is dit echter niet meer mogelijk. Dit kan een impact hebben op de taal waarin u de octrooiaanvraag indient.

Europese en internationale octrooien niet langer via de Belgische administratie aanvragen - Ne demandez plus de brevets européens et internationaux à l’administration belge

Belgisch, Europees of internationaal?

Om in België een uitvinding te beschermen, volstaat het om een Belgisch octrooi aan te vragen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de Federale Overheidsdienst Economie.

Veel bedrijven willen hun uitvinding echter ook in andere landen beschermen. Dat kan door een rechtstreekse octrooiaanvraag in ieder gewenst land.

Omslachtig wordt het echter wanneer er in een groot aantal landen bescherming gevraagd wordt. Niet alleen moet er telkens een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd worden, er komt ook heel wat vertaalwerk en een uitgebreide administratie aan te pas.

In dat geval kan een Europees of internationaal octrooi soelaas bieden.

Rechtstreeks bij EPO of WIPO

Tot nu toe was het mogelijk om een Europese of internationale octrooiaanvraag in te dienen bij de DIE.

Vanaf 1 april 2018 veranderen de regels echter en moeten Europese octrooiaanvragen in principe rechtstreeks bij het Europees Octrooibureau (EPO) en internationale octrooiaanvragen bij het EPO of het Internationaal Octrooibureau (WIPO) ingediend worden.

Het EPO aanvaardt geen Nederlandstalige internationale octrooiaanvragen. Indien er toch een dergelijke octrooiaanvraag ingediend wordt bij het EPO, wordt deze doorgestuurd naar het WIPO (met behoud van de indieningsdatum) en moet er binnen de maand een vertaling naar het Engels, Frans of Duits ingediend worden.

De uitzondering

Als het octrooi mogelijk belangrijk is voor de staatsveiligheid of de verdediging van het grondgebied, moet de octrooiaanvraag toch nog bij de DIE ingediend worden.

Het is aan de aanvrager van het octrooi om in te schatten of dat het geval is.

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC