Herziening van de Belgische norm NBN D 51-003 betreffende binnenleidingen op aardgas

Terug naar : nieuws

De norm NBN 51-003 betreffende binnenleidingen op aardgas, is in 2021 gewijzigd. Raadpleeg ze nu! Ze is vanaf heden beschikbaar als een geconsolideerde leesbare tekst.

Om de harmonisatie van goederen en diensten op Europees niveau te bevorderen, worden steeds meer onderwerpen ondergebracht in Europese normen. Hierdoor is een herziening of schrapping nodig van de nationale normen die over dezelfde onderwerpen gaan, om tegenstrijdigheden te voorkomen. In dit kader heeft het NBN in december 2021 een amendement gepubliceerd van de Belgische norm NBN D 51-003 die betrekking heeft op binnenleidingen op aardgas.

Men heeft dit onderwerp, rekening houdend met de in 2020 gepubliceerde norm NBN EN 1749 over de classificatie van gastoestellen, geschrapt uit de Belgische norm NBN D 51-003 en gewoon vervangen door een verwijzing naar deze nieuwe Europese norm.

In de praktijk omvat de nieuwe norm, in de vorm van een geconsolideerde tekst, de 93 pagina's van het amendement A1 van 2014 evenals de laatste wijzigingen van 2021 (amendement A2).

Dit is nog geen volledige herziening van de norm NBN D 51-003. Verwacht wordt dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren aangezien andere onderwerpen (bv. schouwen of stookplaatsen) mogelijkerwijs elkaar overlappen en zelfs tegenstrijdig zijn met andere bestaande normen.

De norm NBN D 51-003 is gratis beschikbaar voor onze leden en abonnees op de Buildwise-website. Men kan de norm ook kopen op de NBN-website (www.nbn.be).