Hoe bescherm je je werf tegen brand?

Terug naar : nieuws

Elk jaar zijn er naar schatting zo’n 100 branden op bouwplaatsen in België. De gevolgen kunnen dramatisch zijn voor het gebouw, de werknemers op de werf en de aangrenzende gebouwen en hun gebruikers. Toch wordt er nog steeds te weinig aandacht besteed aan brandpreventie op werven.

Hoe bescherm je je werf tegen brand? - Comment protéger vos chantiers de l’incendie ?

Begin 2019 publiceerden we nog de thematische WTCB-Contact ‘Brandpreventie: een must voor de bouwsector’. De zware brand van de Notre-Dame in Parijs leverde onwaarschijnlijke beelden op en toont hoe relevant dit thema is.

Het artikel ‘Brandpreventie: ook bouwplaatsen ontsnappen niet aan brandgevaar’, brengt de risico’s op brand tijdens de bouwfase in kaart. Vooral wanneer de brandbare isolatie nog niet beschermd is door bepleistering of gipsplaten, kan een beginnende brand zich snel verspreiden.

Aannemers kunnen een heel aantal maatregelen treffen om de risico’s op en de gevolgen van brand te beperken:

  1. brandstichting is de trieste hoofdoorzaak van werfbranden. Scherm je werf daarom goed af
  2. pas een rookverbod toe op de bouwplaats
  3. onderhoud de tijdelijke elektrische installaties
  4. bescherm de tijdelijke verlichting om schade te voorkomen en vermijd contact met brandbare materialen
  5. stel een vuurvergunning met nauwkeurige werkinstructies op voor werkzaamheden met hittepunten (warme plaatsing van bitumineuze bekledingen).

Een overzicht van de voorzorgsmaatregelen tegen brand kan je terugvinden in het WTCB-Dossier.

In aanvulling op dit artikel bevat het rapport ’Fire Safety of buildings during construction’ (2018), opgesteld door o.a. het WTCB in het kader van een Europees project, een overzicht van aanbevelingen over de brandveiligheid van gebouwen in aanbouw. Het technisch rapport is gebaseerd op bijna 70 documenten (leidraden voor de goede uitvoering, voorschriften, normen ...) uit 30 verschillende landen.

 

De inhoud van dit kaderstuk werd opgesteld op basis van informatie verstrekt door de Confederatie Bouw.

Hoe kan je je als aannemer verzekeren?


De verzekering ‘Alle bouwplaats risico’s’ (ABR) biedt de aannemer, die verantwoordelijk is voor zijn werkzaamheden tot aan de voorlopige oplevering, de mogelijkheid om gedekt te zijn tegen schade aan de werkzaamheden die hem toevertrouwd zijn tijdens de uitvoeringsfase. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt de verantwoordelijkheid van de aannemer voor schade veroorzaakt aan goederen die niet het voorwerp zijn van zijn aannemingscontract. De kostprijs van elk van deze verzekeringen kan beïnvloed worden door de aanwezigheid van een controleverzekering of door het feit dat de aannemer over een vuurvergunning beschikt.


De beschadigingen kunnen talrijk zijn en betrekking hebben op goederen van diverse aard: het gebouw zelf, de bouwmaterialen en -elementen, de uitrustingen, de machines en de bouwplaatsmachines, zonder de bestaande goederen zoals de aangrenzende gebouwen te vergeten. De dekking van de verzekerde goederen verschilt echter van de ene verzekeringspolis tot de andere: sommige goederen vallen onder de basisdekking, terwijl anderen onder de optionele dekking vallen. Men moet ook nakijken of het bedrag van de dekking en de duurtijd van de polis overeenkomen met de uitgevoerde werken.


Het is dus belangrijk om te weten dat brandschade niet systematisch gedekt wordt door de basisdekking van de verzekeringspolis. We raden aannemers dan ook aan om deze informatie na te trekken bij hun verzekeraar!