Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Omgevingsklassen van beton volgens de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001

Terug naar nieuws

De omgevingsklassen van beton zijn gebaseerd op basis van de Europese norm NBN EN 206 en de Belgische norm NBN B 15-001. Het is niet meer mogelijk om beton te specificeren volgens de normen op basis van de druksterkte en het minimale cementgehalte. In dit webinar maken bouwexperten jou vertrouwd met de geldende normen.

Classes d'environnement du béton : détails

Beton kan op twee manieren gespecificeerd worden: volgens een welbepaalde samenstelling of op basis van gespecificeerde eigenschappen. De specificatie van beton op basis van gespecificeerde eigenschappen is echter de enige manier om een beton voor te schrijven dat over het BENOR-merk beschikt.

Naast het naleven van de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001, moeten ook de volgende basisgegevens vermeld worden bij de specificatie van een beton volgens de tweede methode:

  • de sterkteklasse
  • het gebruiksdomein
  • de omgevingsklasse(n)
  • de consistentieklasse
  • de grootste nominale korrelafmeting.

Andere bijkomende gegevens kunnen ook gespecificeerd worden, bijvoorbeeld:

  • de verpompbaarheid van het beton
  • het preventieniveau voor de alkali-silicareactie
  • een beperkt luchtgehalte voor gepolierde of voorgedraaide vloeren
  • het cementtype (bv. cement met een hoge bestandheid tegen sulfaten volgens de norm NBN B 12-108).

Dit webinar zal je helpen om de meest geschikte basisgegevens te kiezen in functie van de beoogde toepassing (omgevingsklasse(n), consistentieklasse, nominale korrelgrootte ...) en je in staat stellen om het juiste preventieniveau tegen de alkali-silicareactie te selecteren. Bovendien komen ook traditionele en zelfverdichtende betonsoorten aan bod.

Buildwise-Video: Hoe stortklaar beton voorschrijven en bestellen?

Over Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.