Hoe controleer je de druksterkte van beton in geval van geschillen?

Terug naar : nieuws

Wanneer beton vroegtijdig scheurt of beschadigd raakt, kan er twijfel bestaan over de conformiteit van de sterkteklasse van het geleverde en uitgevoerde beton met die van de bestelde sterkteklasse. In dat geval rijst de vraag of er een betrouwbare procedure bestaat om dit te controleren.

Dankzij de norm NBN EN 13791 kan deze conformiteit gemakkelijk gecontroleerd worden.

In deze norm komen twee toepassingen aan bod, namelijk:

  • de inschatting van de karakteristieke sterkte van betonnen elementen. Deze procedure wordt gebruikt in geval van een herbestemming of een renovatie van een bestaande betonconstructie

  • de beoordeling van de druksterkteklasse van een beton dat geleverd en uitgevoerd werd ten opzichte van deze van het bestelde beton. Deze procedure wordt gebruikt wanneer er twijfels bestaan omtrent de druksterkte van het geleverde beton of omtrent de kwaliteit van de uitvoering (bv. toevoeging van water op de bouwplaats …). Deze procedure kwam in 2020 aan bod in een Buildwise-Dossier dat nog steeds actueel is.

Dit artikel bevat informatie over het aantal te nemen stalen (boorkernen), de afmetingen ervan en de formules die gebruikt moeten worden om de conformiteit na te gaan.

In een aantal gevallen is het gewenst om onrechtstreekse metingen uit te voeren, zoals sclerometermetingen. Deze kunnen variaties in de oppervlaktehardheid van de betonconstructie aan het licht brengen en gebruikt worden om de proefvlakken te bepalen waar de boorkernen genomen moeten worden. Het nemen van boorkernen is nog steeds vereist. De gemeten terugslagwaarden dienen dus niet alleen om de druksterkte te berekenen, maar kunnen ook gebruikt worden om het aantal genomen boorkernen te verminderen. Om dit aantal te verminderen, moeten er talrijke onrechtstreekse proefmetingen uitgevoerd worden.

Het Buildwise-Dossier bevat ook enkele voorbeelden die het mogelijk maken om vertrouwd te raken met de formules in de norm. 

Druksterkteproef op een boorkern

Ontdek het volledige artikel