Hoe kan een thermisch verbeterde afstandshouder worden meegerekend in de Uw-waarde van een venster?

Terug naar : nieuws

De Ψg-waarde van de afstandshouder is natuurlijk maar een van de elementen die de Uw -waarde van een venster bepalen. Voor thermisch verbeterde afstandshouders (warm edge) is het mogelijk om een lagere Ψg-waarde te gebruiken dan de waarde bij ontstentenis die in de normalisatie of de regelgeving wordt gegeven.

 

Hoe? Ons document legt dit uit.