Hoe normen en innovatie hand in hand gaan

Terug naar : nieuws

Normalisatie en innovatie lijken tegenstrijdige begrippen, maar ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Genormaliseerde proeven kunnen een innovatief product evalueren en de juiste methoden aanreiken om binnen een bedrijf een ‘innovatiecultuur’ te ontwikkelen.

Hoe normen en innovatie hand in hand gaan - Norme et innovation, des concepts indissociables

Eerst en vooral moeten we duidelijk maken wat we bedoelen met ‘normen’ en ‘normalisatie’. Normen zijn documenten met kernmerken of eisen van een product, proces of dienst voor de objectieve en uniforme beoordeling ervan. Ze zijn dus een afspiegeling van goede praktijken in de sector.  Een norm is over het algemeen niet verplicht, maar kan dat wel worden door een regelgevende tekst of een decreet. Bij de ontwikkeling van een norm proberen alle betrokken partijen een consensus te bereiken. Dit proces wordt normalisatie genoemd.

Innovatie is het vermogen om nieuwe oplossingen te creëren en op de markt te brengen. Het is dus een proces dat doordacht en gecontroleerd moet worden om tot succes te leiden. Zo komen er veel aspecten aan te pas: financiën, marketing, technologie, octrooien, regelgeving … Er is echter ook nog een normatief aspect.

In de bouwsector wordt in de regelgeving vaak verwezen naar normen. Normen zijn het resultaat van jarenlange ervaring op een bepaald gebied. Het zou natuurlijk een ernstige vergissing zijn om ze links te laten liggen bij het ontwerpen van een nieuw product. Een nieuw product dat niet aan de veiligheidsnormen voldoet, zal bijvoorbeeld niet erg succesvol zijn.

Normen zijn het resultaat van jarenlange ervaring op een bepaald gebied. Het zou natuurlijk een ernstige vergissing zijn om ze links te laten liggen bij het ontwerpen van een nieuw product.

Verschillende instituten hebben samengewerkt aan richtlijnen rond ‘innovatiemanagement’. De Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) stelde zelfs voor dat document FD X 50-271 als internationale norm zou dienen. In de nieuwe norm ISO 9001 van 2015 zijn de concepten ‘opportuniteiten’, ‘kennismanagement’ en ‘innovatie’ reeds opgenomen.

Document FD X 50-271

Het normaliseren van innovatie lijkt op het eerste gezicht misschien absurd, maar deze documenten moeten alle organisaties de nodige instrumenten en methoden aanreiken om een ‘innovatiecultuur’ en de daaruit voortvloeiende strategie te ontwikkelen.

Lees het volledige artikel

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC