Hoe staat het met 3D-printing in de bouwsector?

Terug naar : nieuws

3D-printing, vaak ‘additive manufacturing’ genoemd, is een jonge maar snelgroeiende technologie met ingrijpende gevolgen voor de industriële wereld. Ook de bouwsector staat niet stil. We nemen een kijkje in de octrooiendatabank en analyseren de evolutie van deze techniek.

Hoe staat het met 3D-printing in de bouwsector? - Qu’en est-il de l’impression 3D dans le secteur de la construction ?

De eerste octrooien over deze werkwijze waren die van het Franse trio Jean-Claude André, Olivier de Witte en Alain le Méhauté in 1984, getiteld ‘Apparaat voor het vervaardigen van een model van een industrieel onderdeel’ (FR2567668), en het Charles Hull-patent in 1986, getiteld ‘Apparaat voor het vervaardigen van driedimensionale objecten door middel van stereolithografie’ (US4575330). De eerste commerciële machine zal in 1988 ontwikkeld worden door 3D Systems.

Momenteel bestaan er bijna 400 octrooien in de bouwsector die betrekking hebben op 3D-printing, en het recente EPO-rapport ’Europe is a global hub for innovation in 3D printing’ laat zien dat de bouwsector op de zesde plaats staat als het gaat om het aantal ingediende octrooien. Kortom, 3D-printing is nog een jonge technologie met ruimte voor vernieuwing, gezien het al bij al bescheiden aantal octrooien.

Tegelijkertijd zien we de laatste jaren het aantal succesvolle projecten en bouwwerven toenemen, zoals het bedrijf Kamp C, dat onlangs een volledig gebouw in 3D gebouwd heeft in het kader van het C3PO-project van de Universiteit Gent. Het staat dus vast dat 3D-printing in volle expansie is en grote implicaties heeft voor de bouwsector.

Lees het volledig artikel

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

De octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC