Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

In de norm NBN B 15-001 worden nieuwe maatregelen ter preventie van de alkali-silicareactie voorgesteld

Terug naar nieuws

Hoewel alkali-silicareacties (ASR) slechts zelden optreden, kan deze vorm van betonschade zeer verstrekkende gevolgen hebben. Tot voor enkele jaren was het bestellen van een low alkali-cement (LA) praktisch de enige preventiemaatregel die algemeen toegepast werd om het risico op een alkali-silcareactie te vermijden. In 2018 werd een nieuwe versie van de Belgische norm NBN B 15-001 gepubliceerd. In deze versie worden een aantal preventiemaatregelen voorgesteld die getroffen kunnen worden door de betonproducenten.

In de norm NBN B 15-001 worden nieuwe maatregelen ter preventie van de alkali-silicareactie voorgesteld - La réaction alcali-silice dans les bétons : de nouvelles mesures de prévention prévues dans la norme NBN B 15-001 !

Hoewel de preventiemaatregelen het voorwerp uitmaken van een informatieve bijlage bij de norm NBN B 15-001, zijn ze van toepassing in het kader van de BENOR-certificering van beton. Deze maatregelen moeten toegepast worden door de betonproducent. Ze moeten bepaald worden in functie van het preventieniveau en de blootstellingscategorie, zoals vermeld in de betonspecificatie.

Preventieniveau (PREV)

Het preventieniveau (PREV) deelt de bouwelementen in volgens de mogelijke economische en maatschappelijke impact van de alkali-silicareactie. Bouwelementen uit constructief beton, waarbij de gevolgen van de alkali-silicareactie weinig aanvaardbaar zijn, behoren tot de klasse PREV2. De klassen PREV1 en PREV3 zijn op hun beurt bestemd voor bouwelementen uit beton waarbij de gevolgen van de alkali-silicareactie respectievelijk aanvaardbaar en onaanvaardbaar zijn. Het preventieniveau moet vermeld staan in de gegevens die overgemaakt worden bij de betonspecificatie. Indien de voorschrijver deze informatie niet verstrekt, moet de betonproducent uitgaan van het preventieniveau bij ontstentenis, namelijk PREV2.

Blootstellingscategorie (AR)

De omgeving waaraan het beton blootgesteld is, is bepalend voor het optreden en de vordering van de alkali-silicareactie. Deze factor is verbonden met de blootstellingscategorie (AR). Deze categorieën kunnen gekoppeld worden aan de blootstellingsklassen, die verwijzen naar de omgeving waaraan het beton blootgesteld zal worden ('Specificatie van beton volgens de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001' op de pagina van de Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten).

De preventiemaatregelen

Er kunnen verschillende maatregelen onderscheiden worden:

  • het gebruik van niet-reactieve granulaten
  • het gebruik van low alkali-cement (LA)
  • het beperken van het alkaligehalte in het beton
  • en/of het uitvoeren van een zwelproef om de bestandheid van de betonsamenstelling tegen de alkali-silicareactie te bevestigen.

De te kiezen maategel is afhankelijk van het preventieniveau (PREV) en de blootstellingscategorie (AR). Zo zal het gebruik van een low alkali-cement (LA) onvoldoende bescherming bieden aan een kunstwerk. Verder willen we erop wijzen dat er voor buitenwanden voortaan steeds maatregelen getroffen moeten worden, zoals het gebruik van een LA-cement of de beperking van het alkaligehalte.

Over Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.