Informatieleveringspecificaties: meer dan alleen een formaat

Terug naar : nieuws

De laatste jaren gebruiken steeds meer bedrijven in België BIM voor hun bouwprojecten. BIM is een methode om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij een bouwproject.

Informatieleveringspecificaties: meer dan alleen een formaat

Deze uitwisseling gebeurt door het proces op een gestructureerde manier te organiseren, maar ook door digitale modellen te maken en te delen tussen de partners. Deze kunnen worden gebruikt om er allerlei informatie uit te halen. Dit alles maakt het mogelijk om het project te ontwerpen, maar ook om de uitvoering voor te bereiden, wat virtueel kan gebeuren, voordat wordt begonnen met de daadwerkelijke uitvoeringsfase en uiteindelijk de exploitatie van het gebouw.

Aangezien BIM een proces is dat wordt geïntegreerd in het bouwproject en specifieke vaardigheden en kennis vereist, is het belangrijk om hiernaar te verwijzen zodra het contract voor de diensten wordt opgesteld. Het wordt sterk aanbevolen om de BIM-documenten, en meer specifiek de EIR (exchange information requirements), op te stellen om de verwachtingen van de klant en de verplichtingen van elk van de partijen duidelijk te communiceren aan de projectpartners. Dit is het Level of Information Need-concept dat wordt beschreven in de norm NBN EN 17412-1:2020. Ons www.bimids.eu platform is een goed hulpmiddel om deze behoeften te helpen definiëren.

Een eerste definitie

Dit document, de EIR, wordt soms echter ook IDS (information delivery specifications) genoemd en er is nog steeds enige verwarring in het gebruik van dit acroniem met het open IDS-formaat dat is ontwikkeld door BuildingSmart.

Ten eerste is het niet verkeerd om de wensen van de klant te beschouwen als de Information Delivery Specification (IDS), dus de definitie is niet onjuist.

Ten tweede ontwikkelt Nederland, als pionier in de BIM-sector, al enkele jaren gestandaardiseerde vereisten die bekend staan als BIM basis ILS, wat zich vertaalt als BIM basis informatieleveringspecificaties. Zoals u kunt zien, vertaalt de term ILS (informatie levering specificatie) zich in IDS (information delivery specification).

Het open formaat van IDS

De IDS (information delivery specifications) die door BuildingSmart is ontwikkeld, is complexer dan dat. Het is een open bestandsformaat dat door een computer kan worden geïnterpreteerd en gelezen. Het gaat dus verder dan alleen het definiëren van informatie aanleverspecificaties, want het zet de wensen van de klant om in een geautomatiseerd formaat, dat voorheen werd beschreven in een Excel- of PDF-bestand dat moeilijk te gebruiken was voor modelleurs.

Dit bestand kan worden gebruikt als bijlage bij het contract om informatie op te vragen die voldoet aan de eisen van de klant. Het creëert lokale vereisten die specifiek zijn voor de use case en de fase van het project.

De IDS-specificatie

Dit bestandsformaat maakt gebruik van het XML-formaat en volgt de IDS-specificatie, een standaard die wordt ontwikkeld door BuildingSmart om spelers in de sector te helpen hun uitwisselingsvereisten beter te definiëren en te verduidelijken. Het garandeert projecteigenaren dus een precieze definitie van hun behoeften en geeft projectpartners een beter idee van wat ze moeten leveren.

In de praktijk kan de klant een bepaald type informatie vragen en gaan controleren aan de hand van dit ids formaat. Deze kunnen door de computer worden geïnterpreteerd en het geleverde model al dan niet valideren op basis van zijn conformiteit met het oorspronkelijke verzoek.

Aangezien het ontwikkeld is door BuildingSmart en elke classificatie of referentie kan voorschrijven, werkt het IDS-formaat echter zeer goed met de IFC-classificatie.

In een notendop

Het acroniem IDS (information delivery specifications) specificeert welke informatie moet worden aangeleverd en hoe. In ISO 19650-2 is dit geformaliseerd als het document EIR (exchange information requirements). Bovendien kunnen deze eisen vervolgens computer-readable worden gemaakt door gebruik te maken van het open '.ids' formaat van BuildingSMART. Dit maakt geautomatiseerde controle mogelijk tussen de geleverde informatie en de eisen van de klant.