Circular Innovation : Re-use and recycle Infosessie projectoproep door Innoviris

Terug naar : nieuws

Ben je van plan een innoverend initiatief op te zetten gebaseerd op het hergebruik of de recycling van afval, en je wilt de haalbaarheid ervan nagaan ?

 Innoviris : appel à projets

Zou je willen experimenteren met het ontwerp of wil je de herkomst van afval onderzoeken? Ontdek hoe je kunt genieten van een subsidie die 50 tot 70% van de kosten dekt.

Er wordt een infosessie over deze oproep georganiseerd op 23 april 2024 van 16u tot 17u30 bij Innoviris (alleen ter plaatse). 

 

Registreer nu