Intellectuele eigendom, gekend of genegeerd: de IE-Scan leert wat je hebt

Terug naar : nieuws

De directe waarde van intellectuele eigendom inschatten is voor bedrijven niet evident, maar nu is er een hulpmiddel ter beschikking. Met de IE-scan kan je de stand van zaken van jouw bedrijf op het gebied van intellectuele eigendom in kaart brengen.

Intellectuele eigendom, gekend of genegeerd: de IE-Scan leert wat je hebt - Les entreprises de construction ont désormais un aperçu de leur position en matière de propriété intellectuelle grâce au IE scan

Intellectuele eigendom mag niet zomaar genegeerd worden. Niet elk bedrijf houdt zich bezig met de aanvraag van octrooien, maar dat betekent niet dat er geen rekening gehouden moet worden met reeds bestaande octrooien. Je kan bijvoorbeeld heel wat informatie halen uit octrooien. Zo is het mogelijk om na te gaan welke aanpassingen aan bestaande technieken er in een octrooi opgenomen zijn en welke toestemming er nodig is om deze technieken toe te passen.

Heel wat bedrijven maken weleens gebruik van een merk, zonder zich ervan bewust te zijn dat het om een gedeponeerd merk gaat en het dus niet vrij gebuikt mag worden. Of ze gebruiken afbeeldingen in publiciteitscampagnes zonder er rekening mee te houden dat er mogelijk auteursrechten op rusten.

Langs de andere kant stellen we ook regelmatig vast dat bedrijven enkele intellectuele-eigendomsrechten in hun portefeuille hebben, maar uit onwetendheid nooit maatregelen treffen om eventuele inbreukplegers op het matje te roepen.

Er bestaat nochtans een hulpmiddel, de IE-scan. Aan de hand van een interview dat ongeveer een halve dag in beslag neemt, wordt grondig nagegaan hoe je bedrijf zich wil profileren ten opzichte van de concurrentie. Daarnaast wordt er een inventaris opgemaakt van de intellectuele eigendom van je bedrijf: over welke intellectuele eigendom beschik je, welke kunnen er nog geëxploiteerd worden en wat is het risico op inbreuken?

Dit levert een vrij accuraat beeld op van de stand van zaken en de toekomstperspectieven met betrekking tot de intellectuele eigendom van je bedrijf. Zo is het mogelijk om met een minimum aan inspanningen een innovatief of creatief imago op te bouwen.

Bedrijven uit de bouwsector kunnen een beroep doen op OCBC om een dergelijk interview af te nemen. Nadien krijg je dan een verslag en indien gewenst kan de adviseur van de octrooicel een plan opstellen om je positie in de wereld van de intellectuele eigendom te verbeteren. Je kan OCBC bereiken door te mailen naar OCBC@Buildwise.be, waarna OCBC contact met je opneemt om een afspraak te maken.

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.