Een praktische gids voor de specificatie van beton werd zopas gepubliceerd!

Terug naar : nieuws

Het is zeer belangrijk om de juiste betonspecificaties te vermelden in de lastenboeken en bij de bestelling van het beton om discussies tijdens en na de uitvoering te vermijden.

De specificatie van beton moet gebeuren op basis van de Europese norm NBN EN 206 en zijn Belgische aanvulling, de norm NBN B 15-001, maar het is niet altijd eenvoudig om hier wijs uit te worden. Naast de BETON-app heeft Buildwise Innovation Paper (IP) 42 ‘Praktische gids voor de specificatie van beton’ gepubliceerd, die de betonspecificatie zal vergemakkelijken.


Deze gids beschrijft de stappen die gevolgd moeten worden bij de specificatie van beton, verduidelijkt de verschillende gegevens die gespecificeerd moeten worden (omgevingsklasse, voorkeurrichtwaarden voor de consistentie, nominale afmeting van de granulaten ...) en reikt enkele aanbevelingen aan voor de keuze ervan. Er wordt ook dieper ingegaan op de specificatie van speciale
betonsoorten (zelfverdichtend beton, vezelbeton) en van beton voor bijzondere elementen (funderingen op geringe diepte, speciale geotechnische werken, binnentoepassingen ...) en er worden enkele voorbeelden gegeven van gangbare betonspecificaties.

Ontdek Innovation Paper 42