IT-tools beheren de toelevering van een werf

Terug naar : nieuws

Dankzij de digitalisering van de bouwsector maken we kennis met nieuwe tools om de leveringen op een bouwplaats efficiënter te kunnen beheren.

IT-tools beheren de toelevering van een werf - Les outils IT pour la gestion de la chaine d’approvisionnement de chantier

Gewoonlijk worden de leveringsaanvragen van een bouwplaats systematisch via de telefoon of e-mail gedaan, per bedrijf en vaak met een gebrek aan onderling overleg. Vanaf nu kunnen alle partners op de bouwplaats gebruik maken van een gecentraliseerd online platform voor leveringsaanvragen.

Deze tool moet het hele proces digitaliseren, van de leveringsaanvraag door de bouwplaats tot de opslag van materialen in de juiste bouwplaatszone.

In de praktijk zal een bestelling bij een leverancier (handelaar of producent) in grote lijnen als volgt verlopen:

  1. Codering van de bouwplaatsgegevens (adressen, contactpersonen, losplaatsen, wegbeschrijving, plan voor de bouwplaatsinrichting...) à van zodra de bouwplaats wordt opgestart
  2. Codering van de leveringsaanvragen (leveranciers, materialen, hoeveelheden, opslagruimte op de bouwplaats, tijdsschema, type levering...) à elke leveringsaanvraag wordt gekoppeld aan een bouwplaats en losplaats
  3. Codering van de planning voor de kraan en laad- en loswerktuigen in functie van de leveringsaanvragen.

Deze digitalisering en centralisatie van de leveringsaanvragen tussen de partners op de bouwplaats biedt heel wat voordelen, zoals bijvoorbeeld:

  • Een betere afstemming tussen het leveringsschema en de bezetting van de kraan en laad- en loswerktuigen
  • Minder gelijktijdige leveringen bij de ingang van de bouwplaats dankzij een beter overzicht van alle geplande leveringen (hoofdaannemer en onderaannemers)
  • Een beter overzicht van de voorraad op de bouwplaats
  • Meer flexibiliteit dankzij een betere communicatie tussen de bouwplaats en de transportfirma
  • Een eenvoudiger losbeheer dankzij de digitalisering van de leveringsbonnen (ontvanger van de levering en plaats van opslag).

Dit is natuurlijk enkel mogelijk met een gestructureerd en gecontroleerd bevoorradingsproces. Het doel is altijd om, in de mate van het mogelijke, de correcte materialen en hoeveelheden op het juiste moment (nl. net voor het gebruik ervan, om de voorraad ter plaatse in te perken) en op de juiste plaats te leveren. Daarbij willen we ook het transport beperken (bijvoorbeeld kraanverplaatsingen). Het is van essentieel belang om de leveringen beter af te stemmen op de evolutie van het project en het project samen met alle partners te plannen.

De toeleveringsketen, een essentieel onderdeel van de productiviteit op de bouwplaats

De digitalisering van de toeleveringsketen (of het leveringsproces) voor een bouwplaats was lange tijd geen prioriteit voor veel bouwbedrijven. Dit kwam voornamelijk omdat er geen IT-tool bestond voor deze specifieke toepassing, maar ongetwijfeld ook omdat het belang van deze keten voor de productiviteit van de werven onderschat werd. Uit de feedback van de werven blijkt dat een goed procesbeheer een grote invloed kan hebben op de productiviteit.

We moeten hierbij vermelden dat andere logistieke middelen, zoals consolidatiecentra (dit zal in een volgend artikel aan bod komen), voorafgaande planning of de 5S-methode en visueel Management voor de inrichting van de bouwplaats aan dit proces zullen of kunnen worden toegevoegd om de toeleveringsketen betrouwbaarder te maken. Dit versterkt de samenwerking met de leveranciers, waardoor bijvoorbeeld de leveringsschema's beter worden nageleefd.

Contacteer de afdeling ‘Beheer en Kwaliteit’

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.