Membraan onder behang of tegels verwarmt je ruimte

Terug naar : nieuws

Duitse onderzoekers hebben een dun membraan ontwikkeld dat je onder vloeren, of tegen wanden en plafonds kan plaatsen om de ruimte elektrisch te verwarmen.

Membraan onder behang of tegels verwarmt je ruimte - Une membrane appliquée sous un papier-peint ou un carrelage chauffe votre local

Het membraan bestaat uit een composietmateriaal van koolstof en PET en vormt een homogeen, gesloten, geperforeerd netwerk van geleidende vezels. Ingebouwde kopercontacten zorgen voor de aanvoer van de elektrische stroom, afkomstig van het net, een lithium-ion batterij of PV-cellen. Dankzij de geleidende onderdelen kan het membraan die stroom omzetten in infraroodstraling. Het systeem zou in amper één minuut een temperatuur van 33°C kunnen bereiken en dus radiatoren kunnen vervangen. Gezien zijn geringe dikte (400 µm) en gewicht (230 g/m²) kan je het vlot onder wandtegels, behangpapier of vloerafwerking lijmen.

Mogelijkheden

Volgens de ontwikkelaars is er geen centrale sturing nodig. Het systeem werkt via een druk op de knop of kan worden gekoppeld aan aanwezigheidsdetectoren in het membraan of aan andere geconnecteerde objecten, zodat de verwarming alleen werkt als er iemand in de kamer is. De meest interessante toepassing zou verwarming van passiefgebouwen in de winter zijn. Er zijn verschillende types beschikbaar (24V of 36V), afhankelijk van de hoeveelheid warmte die per m² wordt geproduceerd (60, 110 of 220 W/m²).

Nog uit te klaren

Het gaat om directe elektrische verwarming die bij voorkeur beperkt blijft tot zeer-lage-energietoepassingen. Er is een transformator nodig en naast stralingswarmte zal er ook een deel convectiewarmte worden opgewekt. Voor een goed thermisch comfort moeten de wanden en de inhoud van de ruimte worden opgewarmd. Bij afwezigheid van de gebruiker zal daarom altijd een minimale verwarming noodzakelijk blijven.

Door de opwarming van het membraan zal de buitenwand sterk opwarmen, volgens de beschikbare gegevens tot 40°C bij een warmteproductie van 200 W/m². Daardoor nemen de energieverliezen doorheen de wand toe. De muren moeten dus zeer goed worden geïsoleerd. Ook de wandbekleding moet bestand zijn tegen deze hogere temperaturen.

De vraag is verder wat er gebeurt als het systeem wordt doorboord, bv. als de bewoner een kader ophangt. Is er gevaar op elektrocutie? Werkt het systeem dan nog?

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.