Nieuwe akoestische normeisen voor residentiële warmtepompen

Terug naar : nieuws

De Belgische akoestische norm voor woongebouwen NBN S 01-400-1 legt een aantal beperkingen op aan het lawaai dat door de installaties geproduceerd wordt. De norm uit 2008 vermeldde geen eisen voor de installaties die zich buiten de woning bevinden, zoals warmtepompen. In de vernieuwde norm uit 2022 werd deze lacune weggewerkt.

Het maximaal geluidsvermogen van warmtepompen wordt op Europees niveau gereguleerd. Bij een ondoordachte plaatsing van warmtepompen kunnen deze echter nog steeds voor een aanzienlijke geluidsoverlast zorgen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt het Besluit met betrekking tot de strijd tegen het buurtlawaai limieten op aan het buitenlawaai. De geluidsgrenzen uit de milieureglementering in het Vlaamse en het Waalse gewest zijn meestal niet van toepassing op de warmtepompen geplaatst in woningen.

Om ook de geluidsoverlast van kleinere warmtepompen te beperken, werden in de vernieuwde norm NBN S 01-400-1 voor woongebouwen nieuwe eisen opgenomen. De eisen voor het installatiegeluid binnen de woning zijn nu ook geldig voor buiten de woning geplaatste installaties. Daarnaast wordt de geluidsafstraling van installaties naar naburige percelen beperkt tot 40 dB op de perceelsgrens.

De criteria in de norm gelden als regels van de goede praktijk voor woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend wordt na 1 januari 2023.

Lees het volledig artikel