Nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-6:2023

Terug naar : nieuws

Belgische voorschriften voor voetganger buitendeuren: Nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-6:2023  vervangt de ‘STS 53.1 Deuren’ voor wat betreft voetganger binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen.

 

 

NIEUWE BELGISCHE NORM NBN B 25 002 6 2023

Op 30 juni 2023 is de nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-6:2023 van kracht geworden. Deze vervangt de Eengemaakte Technische Specificaties “STS 53.1 Deuren” voor wat betreft voetganger binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen.

De nieuwe Belgische norm NBN B25-002-6:2023  “Deel 6: Voorschrift van algemene prestaties voor binnendeuren voor het gebruik door voetgangers”  is bedoeld als aanvullend Belgisch toepassingsdocument voor de Europese productnorm NBN EN 14351-2 en dient voortaan als het referentiedocument voor Belgische voorschrijvers voor voetganger binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen. De NBN B25-002-6:2023 is van kracht vanaf  30 juni 2023 en vervangt de Eengemaakte Technische Specificaties “STS 53.1 Deuren” voor wat betreft voetganger binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen.

 

De NBN B25-002-6:2023 behandeld de gestelde eisen aan voetganger binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen op basis van de toepassing ofwel projectomstandigheden. In vergelijking met de STS 53.1 worden de in de NBN B 25-002-6:2023 behandelde productprestaties en procedures waarmee de productprestaties worden bepaald uitgedrukt in overeenstemming met de geldende Europese normen.

Nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-6:2022