Nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-7:2023

Terug naar : nieuws

Belgische voorschriften voor brandwerende voetganger deuren: Nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-7:2023  vervangt de ‘STS 53.1 Deuren’ voor wat betreft voetganger deuren met brandwerende eigenschappen.

 

NIEUWE BELGISCHE NORM NBN B 25 002 7 2023

Op 30 juni 2023 is de nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-7:2023 van kracht geworden. Deze vervangt de Eengemaakte Technische Specificaties “STS 53.1 Deuren” voor wat betreft voetganger deuren met brandwerende eigenschappen.

 

De nieuwe Belgische norm NBN B25-002-7:2023 “Deel 7: Voorschrift van algemene prestaties voor branddeuren voor het gebruik door voetgangers” is bedoeld als aanvullend Belgisch toepassingsdocument voor de Europese geharmoniseerde productnorm NBN EN 14351-1 met betrekking tot buitendeuren en de Europese productnorm NBN EN 14351-2 met betrekking tot binnendeuren. Deze Belgische norm houdt rekening met de vereisten van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing (KB ‘Basisnormen’) waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

 

De NBN B25-002-7:2023 dient dus als aanvulling op de Belgische normen NBN B25-002-2:2022 (voetganger buitendeuren) en NBN B25-002-6:2023 (voetganger binnendeuren) met betrekking  tot de eisen van het KB ‘Basisnormen’ op het terrein van brandpreventie. De NBN B25-002-7:2023 is van kracht vanaf  30 juni 2023 en vervangt de Eengemaakte Technische Specificaties “STS 53.1 Deuren“ voor wat betreft voetganger deuren met brandwerende eigenschappen.

Nieuwe Belgische norm NBN B 25-002-7:2023