Nieuwe Belgische norm over de specificatie van beton (NBN B 15-001)

Terug naar : nieuws

In juli 2018 is de Belgische norm NBN B 15-001 verschenen als aanvulling op de Europese norm NBN EN 206, gepubliceerd in 2014, over de specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit van beton.

Nieuwe Belgische norm over de specificatie van beton (NBN B 15-001) / Nouvelle norme belge pour la spécification du béton (NBN B 15-001)

Deze Belgische norm, de NBN B 15-001, is van essentieel belang, in die zin dat er rekening gehouden worden met de meest voorkomende Belgische omgevingen en de Belgische praktijk.

Daarnaast zijn veel van de eisen in de Europese norm slechts informatief. Deze twee onafscheidelijke normen vormen de basis voor de BENOR-certificatie van beton.

Deze normen bevatten verschillende nieuwigheden, onder meer:

  • beton voor speciale geotechnische werken (palen, diepwanden ...) valt onder deze normen
  • de Europese norm voor zelfverdichtend beton uit 2010 werd geïntegreerd in de norm NBN EN 206 uit 2014, wat BENOR-certificatie voor deze betonsoorten mogelijk moet maken
  • de gehalten aan gerecycleerde betongranulaten en menggranulaten (beton en metselwerk) die in gewapend en ongewapend beton zijn toegestaan, werden aanzienlijk verhoogd. Het toepassingsgebied van gerecycleerde betongranulaten is eveneens uitgebreid.

Om de voorschrijver en de aannemer te helpen, werd een document opgesteld om te helpen bij de specificatie van beton op basis van deze normen. Het is onderverdeeld in drie delen:

  • de specificatie van "traditioneel" beton
  • de specificatie van "zelfverdichtend" beton
  • de specificatie van beton voor diepwanden.

Daarnaast werd ook een dubbelzijdige A4-folder opgesteld met de belangrijkste elementen die moeten worden gespecificeerd bij het bestellen van ‘traditioneel’ beton.

Norm - NBN B 15-001

Specificatie van beton volgens de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001.

Over Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.