Nieuwe codes van goede praktijk voor de stookplaatsen

Terug naar : nieuws

De versies van de normen over het ontwerp van stookafdelingen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019 zijn op 17 september 2019 in werking getreden.

Sindsdien is gebleken dat:

 • bepaalde aspecten van het ontwerp van een stookafdeling niet meer of onvolledig onder de normalisatie vallen (bv. de plaats van de uitmonding van een rookkanaal);
 • bepaalde Europese normen verwijzen naar nationale regelgevingen die niet bestaan in België;
 • de praktische uitvoerbaarheid en de controle op het terrein voor interpretatie vatbaar zijn.

Om deze redenen hebben de organisaties betrokken bij het opstellen van deze normen het NBN verzocht om de volgende acties te ondernemen:

 • intrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019 uit de NBN-catalogus;
 • publicatie van de technische documenten NBN/DTD B 61-001:2021 en NBN/DTD B 61-002:2021 als tijdelijke oplossing (DTD: Document Technique – Technisch Document);
 • publicatie van nieuwe normen op een later tijdstip.

De publicatie van de twee NBN/DTD en de intrekking van de normen van 2019 gebeurden op 8 april 2021 in de E-shop van het NBN.

Tijdens de overgangsperiode tussen de datum van intrekking van de normen (8 april 2021) en de publicatie van de nieuwe normen worden de technische documenten NBN/DTD B 61-001:2021 en NBN/DTD B 61-002:2021 beschouwd als code van goede praktijk.

De twee NBN/DTD zijn beschikbaar op de website van Buildwise:

Inhoudelijk neemt de NBN/DTD B 61-001:2021 woord voor woord de inhoud van de norm NBN B 61-001:1986 over.

De NBN/DTD B 61-002:2021 neemt bijna de volledige inhoud van de norm NBN B 61-002:2006 over, op enkele uitzonderingen na. Samengevat gaat het om een terugkeer naar de situatie van vóór de publicatie van de normen van 2019, met de volgende drie uitzonderingen:

 1. Afvoer van verbrandingsproducten – Eisen voor afvoerkanalen - Brandveiligheid.

  Het eerste punt van de eerste alinea van § 7.1.2.2.3 “Afvoerkanaal in kunststof” Algemene bepalingen voor een afvoerkanaal in kunststof: “- de centrale verwarmingsketel is gekeurd of beveiligd zo dat de verbrandingsproducten aan de uitgang 80°C niet overschrijden,” – is vervangen door: “- de centrale verwarmingsketel is gekeurd en beveiligd zo dat de verbrandingsproducten aan de uitgang 120°C niet overschrijden”.

 2. Afvoer van de verbrandingsproducten – Eisen voor afvoerkanalen - Brandveiligheid

  De tweede alinea van § 7.1.2.2.3 “Afvoerkanaal in kunststof”: “Aansluit- en afvoerkanalen in kunststof dienen steeds tegen brand beschermd te zijn door een brandwerend omhulsel” – is niet meer van toepassing.

 3. Minimale afstand tussen de uitmonding van een afvoerkanaal en de luchtinlaatopeningen van gebouwen

  De verdunningsfactor – opgenomen in § 7.8 en de normatieve bijlage G van de NBN B 61-002:2006 + corrigendum 2017 – is niet meer van toepassing voor gas.

  Voor de toepassingen op gas is punt 7.8 vervangen door punt 7.9: "Minimale afstand tussen de uitmonding van een afvoerkanaal van gasgestookte centrale verwarmingsketels en de luchtinlaatopeningen van gebouwen” en wordt een bijlage I opgenomen in het document: "Muur- of dakdoorvoer van de eindstukken voor gasgestookte centrale verwarmingsketels van het type C met een nominaal vermogen < 70 kW".

Over Normen-Antenne Energie en binnenklimaat

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Energie en binnenklimaat, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.