Nieuwe Europese norm voor isolerende beglazing

Terug naar : nieuws

In augustus 2018 is de Europese norm NBN EN 1279-1 gepubliceerd voor isolerende beglazing. Deze laat toe de visuele kwaliteit van een isolerende beglazing te beoordelen.

Nieuwe Europese norm voor isolerende beglazing - Nouvelle norme européenne pour le vitrage isolant
Specificatie van de beoordelingszones in een isolerende beglazing volgens NBN EN 1279-1.

Ze geeft duidelijk aan wat de te hanteren beoordelingsvoorwaarden zijn:

  • in doorzicht en niet in reflectie
  • zonder markering van fouten
  • vanop een afstand van 3m
  • zo loodrecht als mogelijk
  • max 1 min / m²
  • belichting met een diffuus daglicht en geen direct zonlicht of kunstlicht.

Bij deze beoordeling wordt de isolerende beglazing in drie zones opgedeeld en worden er per zone toelaatbare puntfouten alsook lijnfouten (o.a. krassen) aangegeven in functie van de oppervlakte van de beglazing.

Onderstaande tabel beschrijft de maximale lengte van waargenomen individuele lijnfouten alsook de gecumuleerde lengte van de waargenomen lijnfouten voor een dubbele beglazing. Haarfijne krassen worden toegelaten indien ze geen cluster vormen.

Zone

Individuele lengte (mm)

Totaal van de individuele lengte (mm)

R

Geen beperking

E

≤ 30

≤ 90

M

≤ 15

≤ 45

 

Maximale lengte van waargenomen individuele lijnfouten en gecumuleerde lengte van de waargenomen lijnfouten voor een dubbele beglazing.

Om de aannemer en de architect te helpen, voorziet de Normen-Antenne Toleranties en uitzicht (EYE Precision) een handig overzicht van de toleranties opgedeeld in verschillende onderwerpen in de rubrieken Ruwbouw en Afwerking met verwijzing naar de desbetreffende normen en geeft ze aan welke meetmethode daarbij wordt gehanteerd.

Bekijk NBN EN 1279-1

Over Normen-Antenne Toleranties en uitzicht (Eye Precision)

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Toleranties en uitzicht (Eye Precision), met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.