Nieuwe limiet en testmethode voor formaldehyde uitstoot van hout

Terug naar : nieuws

Vanaf 1 januari 2020 geldt er in Duitsland een nieuwe limietwaarde en referentietestmethode voor de uitstoot van formaldehyde door plaatmaterialen op basis van hout. De nieuwe aanpak impliceert dat plaatmaterialen voor de Duitse markt een uitstootgehalte moeten hebben dat maximaal de helft bedraagt van de huidige E1-limiet (0,1 ppm).

Nieuwe limiet en testmethode voor formaldehyde uitstoot van hout - Nouvelle limite et nouvelle méthode d'essai pour les émissions de formaldéhyde du bois

In Duitsland is er sinds 1 januari 2020 een nieuwe regelgeving van kracht met betrekking tot gecoate en niet-gecoate plaatmaterialen op basis van hout (bijvoorbeeld spaanplaten, multiplexplaten, OSB-, MDF- of HDF-platen). De nieuwe regelgeving bepaalt dat de formaldehyde-uitstoot gemeten moet worden volgens een nieuwe referentie testmethode beschreven in de norm NBN EN 16516. Deze wijziging is doorgevoerd nadat onderzoek heeft aangetoond dat de testcondities die worden gebruikt in de nieuwe methode dichter aanleunen bij de gemiddelde reële gebruikscondities in onze gebouwen.

Hoewel de grenswaarde voor de uitstoot numeriek dezelfde blijft als voordien (0,1 ppm per m3 lucht per m2 plaatmateriaal), wijzigt dit de situatie grondig. De testparameters in de nieuwe referentiemethode wijken immers sterk af van deze in de vorige referentie testmethode beschreven in de norm NBN EN 717-1. Voor meer informatie over de specificaties van beide testmethoden verwijzen we naar de infotabel.

Het gevolg van deze regelgeving is dat plaatmaterialen op de Duitse markt voortaan een maximaal uitstootgehalte mogen hebben dat ongeveer tweemaal zo laag is dan wat geëist wordt voor de E1-emissieklasse zoals beschreven in de norm NBN EN 13986. Bedrijven die plaatmaterialen op de Duitse markt brengen, worden geacht na te gaan of hun producten voldoen aan de nieuwe Duitse regels.

Bemerk dat een fabrikant nog steeds gebruik kan maken van de vorige referentiemethode EN 717-1 om de formaldehyde-uitstoot van zijn product aan te tonen. De volgens deze methode bekomen resultaten moeten echter worden vermenigvuldigd met een factor 2. Andere testmethoden, zoals EN 717-2, EN ISO 12460-3 en EN ISO 12460-5, kunnen niet langer worden gebruikt om overeenkomstigheid met de Duitse regelgeving aan te tonen.

In België blijft de huidige wetgeving voorlopig ongewijzigd. Alle bouwplaten die onder de Europese geharmoniseerde norm EN 13986 vallen, moeten tot klasse E1 behoren. Klasse E2-platen mogen alleen nog worden gebruikt voor meubels. In vele andere Europese landen geldt een gelijkaardige regelgeving als de Belgische.

Over Normen-Antenne Indoor Air Quality

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Indoor Air Quality, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.