Nieuwe versie van de BETON-app

Terug naar : nieuws

Buildwise heeft een nieuwe versie van de BETON-app gelanceerd, waarmee voorschrijvers zich kunnen baseren op de onlangs herziene norm NBN B 15-001.

Nieuwe versie van de BETON-app

De applicatie ‘BETON’ werd ontwikkeld om beton correct te kunnen specificeren volgens de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001. Deze toepassing biedt een eenvoudige en praktische oplossing om de specificaties correct te bepalen door simpelweg een reeks vragen op de bouwplaats te beantwoorden (type element, type omgeving, stortwijze van het beton …). De app levert vervolgens alle gegevens die in het bestek en bij de bestelling opgegeven moeten worden: omgevingsklasse(n), voorkeursrichtwaarde voor de consistentie, nominale korrelgrootte …

De applicatie werd bijgewerkt om rekening te houden met de wijzigingen in de nieuwe versie van de norm NBN B 15-001, die gepubliceerd werd in juli 2022 (voorkeursrichtwaarde voor de zetmaat in functie van de beoogde toepassing (balk, vloerplaat …), de tijd waarin de consistentie behouden blijft …).

Deze tool is gratis beschikbaar via Buildwise - Beton en in de specifieke stores (Google Play, App Store).

Ontdek de Beton-app