Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen, uitgave 2023    

Terug naar : nieuws

Als het om onze gezondheid gaat, dan weet iedereen dat voorkomen beter is dan genezen. Toegepast op ons gebouwenpark kan men deze zegswijze omvormen tot ‘onderhouden is beter dan herstellen’.

De volledig herziene Innovation Paper 39 houdt niet alleen rekening met de laatste evoluties binnen het bouwwezen, maar ook met de alsmaar strenger en uitgebreider wordende reglementeringen. Deze gids is bedoeld om eigenaars en beheerders van woongebouwen te helpen bij het opstellen van een specifiek onderhoudsprogramma.