Herziening van de Europese normen inzake de prestatiekenmerken van producten voor ventilatie in residentiële gebouwen

Terug naar : nieuws

De prestatie van een ventilatiesysteem wordt grotendeels beïnvloed door de kenmerken van de verschillende componenten ervan. Het is dan ook noodzakelijk om te beschikken over nauwkeurige en betrouwbare informatie over de technische kenmerken ervan. Om die reden heeft het Europees Comité voor Normalisatie begin 2000 een reeks normen gepubliceerd met betrekking tot de prestatietesten van producten en componenten voor de ventilatie van woningen. Deze normen worden momenteel bijgewerkt en een nieuwe reeks herziene normen is onlangs gepubliceerd.

De ventilatiesystemen in residentiële gebouwen bestaan uit verschillende elementen, waaronder de volgende:

 • buiten gemonteerde luchtroosters;
 • binnen gemonteerde luchtroosters;
 • luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen;
 • afzuigventilatoren en daktoebehoren;
 • ventilatie-units enkele flux (unidirectioneel);
 • ventilatie-units dubbele flux (bidirectioneel), inclusief warmteterugwinning;
 • of afzuigkappen.

De te bepalen prestatiekenmerken en de manier waarop dit dient te gebeuren zijn vastgelegd in de onlangs herziene norm NBN EN 13142 (april 2021). De belangrijkste reden voor deze herziening is de opneming van de Europese eisen inzake ecologisch ontwerp.

In de praktijk verwijst deze norm hoofdzakelijk naar de normen van de NBN-reeks EN 13141, die momenteel ook worden herzien:

 • Deel 1: Binnen en buiten gemonteerde luchtroosters (herziening 2019);
 • Deel 2: Luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen (2010) ;
 • Deel 3: Afzuigkappen zonder ventilator voor huishoudelijk gebruik (herziening 2017);
 • Deel 4: Aerodynamische, elektrische en akoestische prestaties van unidirectionele ventilatie-units (herziening 2021);
 • Deel 5: Kappen, ondersteunde kappen en daktoebehoren (herziening 2020);
 • Deel 6: Ventilatie-afzuigsystemen gebruikt in een enkele woning (2014 – Herziening aan de gang);
 • Deel 7: Prestatietesten van mechanische toevoer- en afvoerventilatie-units (inclusief warmteterugwinning) (herziening 2021);
 • Deel 8: Prestatietesten van mechanische toevoer- en afvoerventilatie-units (inclusief warmteterugwinning) voor mechanische ventilatiesystemen bedoeld voor één ruimte (2014 – Herziening aan de gang);
 • Deel 9: Extern gemonteerd, op basis van luchtvochtigheid gestuurd luchtrooster (2008);
 • Deel 10: Op basis van luchtvochtigheid gestuurde luchtafvoer (2008);
 • Deel 11: Overdrukventilatiesystemen (2015 – Herziening aan de gang).

Al deze normen zijn beschikbaar bij het NBN (www.nbn.be).

Over Normen-Antenne Energie en binnenklimaat

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.