Publicatie van de nieuwe TV 287 – Tijdelijke werkplatformen

Terug naar : nieuws

In België is de installatie van een tijdelijk werkplatform altijd vereist om de stabiliteit van funderingsmachines op rupsen (met een machinegewicht groter dan 30 ton) te verzekeren. De minimale eisen en afmetingen van dit tijdelijke werkplatform staan vermeld in de TV 287, onlangs gepubliceerd door Buildwise.

Beeld van een werf met het logo van CRR erbij. Kadert in Technische Voorlichting 287.

In juni 2023 is een nieuwe Technische Voorlichting gepubliceerd door Buildwise omtrent de stabiliteit van werkterreinen voor funderingsmachines en ontwerp van tijdelijke werkplatformen.

Tijdelijke granulaire werkplatformen voor bouwinstallaties (inclusief de inrijhelling en de toegang tot de werf) zijn noodzakelijk voor bijna alle bouwplaatsen. De noodzaak om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik, wordt echter vaak over het hoofd gezien. Verder is het ontwerp vaak alleen gebaseerd op eerdere ervaringen. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot aanzienlijke incidenten met omkantelen van funderingsmachines, die op zijn best resulteren in kosten en vertraging en in het slechtste geval tot letsels en/of overlijden. Dit is zeker niet het meeste complexe aspect van de geotechniek, maar wel één met potentieel belangrijke gevolgen voor de gang van zaken op de werf in termen van planning, veiligheid en kwaliteit van de uitgevoerde werken.

De publicatie van de nieuwe TV 287 van Buildwise geeft een concreet antwoord op een groot aantal praktische vragen met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van tijdelijke werkplatformen.

Ontdek TV 287