Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Radiatoren wekken elektriciteit op

Terug naar nieuws

Radiatoren en warmwaterafvoerbuizen die elektriciteit opwekken? Het kan met thermo-elektriciteit, een bijna 200 jaar oude methode voor stroomproductie die echter nooit op grote schaal werd gecommercialiseerd.

Radiatoren wekken elektriciteit op - Des radiateurs produisant de l’électricité

Wegens het lage rendement bij de omzetting van warmte in elektriciteit en de kosten van de onderdelen wordt thermo-elektriciteit redelijk weinig gebruikt voor stroomopwekking. Maar deze technologie lijkt haar nut te bewijzen in specifieke omstandigheden.

Dit is met name het geval voor de voeding van programmeerbare thermostaatkranen van radiatoren. Door de toepassing van thermo-elektriciteit moet u geen elektriciteitskabel aansluiten op de kraan noch jaarlijks de batterijen vervangen.

Een andere toepassing is de terugwinning van afvalwarmte, bijvoorbeeld in warmwaterafvoerbuizen. Thermo-elektriciteit vindt ook buiten de bouwsector haar toepassing. Bijvoorbeeld voor energierecuperatie uit de hitte van de uitlaat bij auto’s, de voeding van digitale horloges door de lichaamswarmte ter hoogte van de pols of het opladen van een smartphone op een houtoven.

Bij elk van deze potentiële toepassingen is het natuurlijk van belang om de voor- en nadelen kritisch af te wegen. De voordelen zijn onder andere de terugwinning van afvalwarmte, het gebruik van lagetemperatuurwarmte en de beschikbaarheid van elektriciteit, zelfs zonder stroomnet. We mogen anderzijds niet uit het oog verliezen dat er voor de productie van thermo-elektrische modules energie nodig is, en ook grondstoffen (vooral bismuttelluride, maar er wordt onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van courantere metalen als ijzer, vanadium en aluminium).

Het onderzoeksproject Delta-T dat door de UCL uitgevoerd wordt in samenwerking met Buildwise, heeft tot doel om een inrichting met automatische stroomvoorziening te ontwikkelen uitgaande van een warmtebron. Deze systemen zullen dus in staat zijn om hun eigen elektriciteit te produceren, waardoor bedrading en batterijen overbodig worden. Ontdek het Delta-T-project in beeld.

Delta-T

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van Buildwise of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

Buildwise biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.