Regelgeving over VOS die worden uitgestoten door oppervlaktebehandelingen voor vloerbekledingen: al 10 jaar van kracht!

Terug naar : nieuws

Al 10 jaar legt het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 drempelwaarden op voor vluchtige organische stoffen (VOS) die worden uitgestoten door oppervlaktebehandelingen voor vloerbekledingen (verf, vernis, impregnering, vochtafstotende behandeling, ...), maar ook voor de bekledingen zelf en hun bevestigingsmiddelen (lijmen en mortellijmen).

Sommige vloerbekledingen zoals keramische tegels, natuursteen, metaal of glas stoten geen vluchtige organische stoffen (VOS) uit. Dit is echter niet het geval voor behandelingen of afwerkingsproducten die op het oppervlak van vloerbekledingen worden aangebracht, zoals vernissen, impregnaties of verven voor houten vloeren of water- en olieafstotende producten voor bestrating in natuursteen.

 

Al deze oppervlaktebehandelingen voor vloerbekledingen die in niet-industriële gebouwen worden gelegd, moeten daarom voldoen aan de eisen van het Koninklijk Besluit (KB) van 8 mei 2014. Dit besluit legt drempelwaarden vast voor meer dan 180 VOS voor vloerbedekkingsproducten en -materialen (Staatsblad Moniteur (fgov.be). Van zodra de drempelwaarden worden overschreden, mag het product of materiaal niet meer op de Belgische markt worden verkocht. De VOS waarover sprake in het KB omvatten de volgende verbindingen: formaldehyde, tolueen, acetaldehyde en kankerverwekkende stoffen zoals trichloorethyleen en benzeen. 

 

Bijgevolg wordt sinds 1 januari 2015 – de datum waarop het besluit van kracht werd – erkend dat de oppervlaktebehandelingen die op de Belgische markt worden verkocht en bestemd zijn voor vloerbekleding, geen schadelijk effect hebben op de gezondheid van de bewoners, gezien hun lage VOS-emissies in de gebouwen.

 

Deze gezondheidseis wordt echter niet aangebracht met een merkteken of een etiket. Fabrikanten zijn niet verplicht om open te communiceren over de drempelwaarden voor hun producten. Bij de leverancier kan steeds een document worden opgevraagd waarin wordt verklaard dat het verkochte product voldoet aan de grenswaarden en andere bepalingen van het KB. In feite vereist het KB dat elke fabrikant, invoerder of verdeler over een productemissiedossier beschikt dat de naleving van de vastgestelde emissiegrenswaarden aantoont. NBN EN 16516 is de referentienorm die de massaconcentraties bepaalt van elke VOS uitgestoten door producten die vallen onder het KB, en die controleert of het product voldoet aan dit besluit. De gestandaardiseerde testomstandigheden maken het ook mogelijk om producten voor eenzelfde toepassing met elkaar te vergelijken.

 

Voor een keuze van producten en materialen die geen negatieve invloed hebben op de binnenluchtkwaliteit zijn er ook vrijwillige labels die veel veeleisender zijn en zeer lage VOS-emissiegehaltes aantonen, waaronder: het Duitse GUT-label voor textiele vloerbekleding, de labels Natureplus of Blauer Engel voor verschillende bouwmaterialen en het Emicode EC 1PLUS-label, toegekend aan installatie- en afwerkingsmaterialen voor vloerbekleding.

Lees meer