Sneeuw- en ijsvrije wegen zonder strooizout

Terug naar : nieuws

De laatste jaren is intens gezocht naar innovatieve manieren om onze wegen ijs- en sneeuwvrij te houden zonder traditioneel strooizout te moeten gebruiken. We geven een overzicht.

Sneeuw- en ijsvrije wegen zonder strooizout - Des voiries exemptes de neige et de verglas, sans sels de déverglaçage

Antivriesasfalt

Een eerste mogelijke oplossing is asfalt dat bij lage temperaturen progressief zout afgeeft en zo ijsvorming op het wegdek voorkomt of uitstelt. Dit type asfalt werd onder andere toegepast op een fietsersbrug in Nederland.

Beton of asfalt met phase changing materials

In de plaats van zouten kan ook gebruik worden gemaakt van phase changing materials (PCM), materialen die bij een bepaalde temperatuur overgaan van de ene naar een andere fase, bv. van vast naar vloeibaar. Door PCM’s aan beton of asfalt toe te voegen (vb. in de poriën van het betonaggregaat of in buisjes doorheen het beton), kan men een wegdek bekomen dat bij vriesweer minder snel zal afkoelen en daardoor in staat is zichzelf te ontdooien.

Geleidend beton

Een ander voorwerp van onderzoek is geleidend beton. Naast de gebruikelijke ingrediënten van klassiek beton worden aan deze variëteit 20% staalsnippers en koolstofdeeltjes toegevoegd. Die zorgen ervoor dat het beton de warmte geleidt, die wordt gegenereerd door een externe elektrische bron.

Beton met staalsnippers kan worden verwarmd om de weg sneeuwvrij te houden. Bron: Mr. Scott Schrage, University Communications, University of Nebraska-Lincoln, U.S.A.

Grassap

Nederlandse onderzoekers bestuderen al sinds 2012 de mogelijkheden van grassap als ontdooiingsmiddel. Het sap wordt gewonnen door maaigras uit de wegbermen uit te persen. Dat levert vezels en sap op. De vezels kunnen worden gebruikt in de papierindustrie. Het sap, dat relatief zout is, zou eventueel kunnen worden ingezet als milieuvriendelijk alternatief voor strooizout.

Houtspaanders

Een ander mogelijk alternatief voor strooizout zijn houtspaanders, doordrenkt met magnesiumchloride. De spaanders zijn in grote hoeveelheden verkrijgbaar en zouden 100% biologisch degradeerbaar zijn. Ze zouden wegen en gebouwen niet aantasten en hebben een neutrale pH, zodat ze ook geen bedreiging vormen voor het grond- en oppervlaktewater.

Andere alternatieven

Ook andere alternatieven (bv. sap van bieten, maïssiroop, zand en verwarmde tapijten) werden gedurende de voorbije jaren getest, zij het met onvoldoende resultaat om traditioneel strooizout te kunnen verbannen. 

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.