Standaardisatie van leempleisters

Terug naar : nieuws

Pleisters op leembasis, die al vallen onder de Europese norm NBN EN 13914-2 voor de uitvoering van binnenpleisters, hebben nu een productnorm en een passende behandeling binnen TV 284. Ze zijn erg populair omwille van esthetische en ecologische redenen, maar ook omwille van de kwaliteit van het binnencomfort dat ze bieden. Dit doordat ze over het algemeen goed de luchtvochtigheid reguleren.

Leempleisters zijn erg in trek om esthetische en ecologische redenen. Maar daarnaast bieden ze ook een hoge kwaliteit van het binnencomfort, doordat ze over het algemeen goed de luchtvochtigheid reguleren.

Daarom heeft Buildwise de norm NBN B 14-003 opgesteld om de specificaties vast te leggen. Deze norm is zopas gepubliceerd door het NBN. Deze norm verplicht de fabrikant een aantal eigenschappen op te geven, waaronder krimp, hechting en mechanische weerstand. Afhankelijk van de beoogde toepassing kunnen ook andere eigenschappen worden opgegeven. De norm specificeert minimumwaarden die moeten worden gehaald voor hechting en mechanische weerstand. Voor de krimp worden er drie klassen bepaald.

Deze pleisters worden ook behandeld in de TV 284 in artikel 2021-04.05. Het gebruik van leempleisters als binnenafwerking

Lees het artikel