Een nieuwe TV over de uitvoering van betonconstructies werd onlangs gepubliceerd!

Terug naar : nieuws

Mis Technische Voorlichting 285 ‘Uitvoering van betonconstructies’ niet! Deze TV is immers een onmisbare gids voor de sector en heeft betrekking op de uitvoering van constructies met elementen uit ter plaatse gestort beton en geprefabriceerde elementen.

TV 285

TV 285 bestaat uit 194 pagina’s en behandelt bepaalde vereisten van de Europese norm EN 13670 en haar nationale aanvulling, de norm NBN B 15-400. Dit document bevat ook een aantal aanbevelingen om aan deze vereisten te voldoen.

Onder andere de bekisting, de wapening, de uitvoering van het beton, de ontkisting, de nabehandeling en de bescherming van beton komen aan bod. Door het toenemende gebruik van prefabricage is een belangrijk hoofdstuk dan ook gewijd aan de plaatsing van geprefabriceerde elementen. Ook het naleven van toleranties is essentieel.

Er worden vaak twee tolerantieklassen voorzien. De klasse voor de toleranties die het gebruik van de berekeningshypothesen uit Eurocode 2 moeten garanderen en een strengere klasse om rekening te kunnen houden met de verlaagde partiële coëfficiënten voor de materialen en vooral voor de toleranties die vereist zijn voor bepaalde toepassingen (bv. voor zichtbeton en voor de uitvoering van pleisterwerk).

Deze TV is uitgebreid geïllustreerd om de normen in kwestie zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

 

Naar TV 285