Wanneer het metselwerk alles doet

Terug naar : nieuws

Is het mogelijk om een verticale wand te ontwerpen en uit te voeren die niet voorzien is van een toegevoegde isolatie, maar waarvan de thermische prestaties wel meer dan bevredigend zijn? Je vindt het antwoord in dit artikel.

Sommige metselstenen vervullen tegelijkertijd een dragende en een thermisch isolerende functie. Het gaat hier met name om bepaalde cellenbetonblokken en blokken uit beton met lichte granulaten evenals om snelbouwstenen uit gebakken aarde Het is dus zeker mogelijk om te beantwoorden aan de EPB-eisen (energieprestatie van gebouwen), of zelfs aan nog strengere eisen, met een ontwerp volgens de typologie van dragend isolerend metselwerk.

De warmteweerstand van deze isolerende wanden (berekend volgens de norm NBN EN 1745) is enkel afhankelijk van de eigenschappen van de metselstenen, gelet op de geringe voegdikte (tussen 0,5 en 3 mm). De door de Gewesten vereiste Uwand-waarde van 0,24 W/m┬▓.K kan reeds bereikt worden door metselwerk van 27 cm dik. Het moet echter wel voldoende beschermd worden tegen de weersomstandigheden door gebruik te maken van een aangepaste buitenbepleistering.

De uitvoeringskwaliteit van het metselwerk (zie TV 271) en de bepleistering (zie TV 289) is daarom essentieel voor het optrekken van dit type gevelmuren. De aanbevelingen uit de nieuwe TV 290, die de referentiedetails voor de uitvoering van buitenbepleisteringen compileert, vormen een aanvulling op de aanbevelingen uit voormelde Technische Voorlichtingen.

Op de Buildwise-website staan er intussen reeds zeven fiches ter beschikking die gewijd zijn aan de typologie van buitenbepleistering op dragend isolerend metselwerk. Deze fiches kunnen een belangrijk hulpmiddel vormen voor ontwerpers en aannemers. Ze maken het immers mogelijk om robuuste aansluitingen te ontwerpen en uit te voeren die tegelijkertijd de continuïteit van de isolatie en een doeltreffende lucht- en waterdichtheid garanderen.