Valt jouw uitvinding onder bescherming van een octrooi?

Terug naar : nieuws

Wanneer je een origineel idee hebt, dat mogelijk industrieel uitgewerkt kan worden, wil je uiteraard te weten komen of een bestaande octrooi die uitvinding beschermt. Wanneer dat het geval is, kan een concurrerend octrooi je namelijk beletten om het product ook op de markt te brengen. In dit artikel zoeken we naar een oplossing. Er zijn enkele stappen die je kan zetten om te weten te komen of je uitvinding reeds is overgenomen door een octrooi. Het is een delicate analyse, maar wij zetten je graag op weg.

Valt jouw uitvinding onder bescherming van een octrooi? - Votre invention est-elle protégée par un brevet ?

Lees goed de conclusies

Een octrooi is tegelijk een juridisch (conclusies, uitvinder, enz.) en een technisch document (figuren, classificaties, enz.). Het bevat zeer veel informatie. Al deze informatie is wellicht niet noodzakelijk om op uw vraag te antwoorden. Om te weten of je product gedekt is door een octrooi, kan je direct naar de conclusies gaan ("Claims" in het Engels). Het zijn immers de conclusies die de draagwijdte van het octrooi bepalen.

Let ook op de naam van het document. Gaat het om een aanvraag van een octrooi of om een afgeleverd octrooi? Zolang een octrooi niet afgeleverd is de kans bestaande dat men de conclusies nog wijzigt.

Er zijn twee types van conclusies. De onafhankelijke conclusies hebben betrekking op de essentiële eigenschappen van de uitvinding. De afhankelijke conclusies slaan op elke uitbreiding van de uiteenzetting van de uitvinding (bijvoorbeeld: "Oppervlak volgens conclusie 1 …" of "Fabricageproces van het product volgens conclusie 1 …"). De conclusies dienen duidelijk en beknopt te zijn en beperkt blijven tot de beschrijving van de uitvinding.

Wat is de “All elements rule”?

De ‘all elements rule’ houdt in dat je object of uitvinding alle elementen moet overnemen van ten minste één conclusie. Deze kan meerdere elementen bevatten (wat vaak het geval is), maar indien alle kenmerken van het object overgenomen zijn door een conclusie, betekent dit dat het door het concurrerende octrooi overgenomen is. Het is dus van het grootste belang uw product zeer goed te vergelijken met de conclusies, en niet omgekeerd.

Lees het volledige artikel

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC