Vernieuwde akoestische norm voor woongebouwen

Terug naar : nieuws

In juli verscheen de nieuwe uitgave van de Belgische norm NBN S 01-400-1 met akoestische criteria voor woongebouwen.  

De criteria in deze norm gelden als regels van de goede praktijk voor woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend wordt na 1 januari 2023. Tot eind dit jaar blijven de eisen uit de vorige editie dus nog van toepassing.

De herziening van de norm komt voort uit de noodzaak om de akoestische vereisten beter aan te passen aan de evoluerende geluidsbelasting (zowel binnen als buiten), het toenemende aandeel lichte bouwwijzen en de huidige verwachtingen voor de akoestische kwaliteit.

Een belangrijke vernieuwing is de invoering van drie prestatieniveaus (klasse A, klasse B en klasse C), die afgestemd zijn op een recent internationaal classificatiesysteem (ISO/TS 19488). Klasse C is het minimaal vereiste prestatieniveau dat vooropgesteld wordt in de norm. Tussen ruimten behorend tot twee verschillende nieuwe woongebouwen (bv. twee rijwoningen) moet minimaal aan de prestatie-eisen van klasse B voldaan worden wat betreft de lucht- en contactgeluidsisolatie. Een overzicht van de andere nieuwigheden vind je in het Buildwise-Dossier 2022-02.08.

Oplossingen die voldoen aan de nieuwe lucht- en contactgeluidsisolatie-eisen voor de verschillende prestatieniveaus zijn beschikbaar onder de vorm van kant-en-klare bouwconcepten in de onlangs verschenen TV 281.