Nieuwe norm NBN B15-001 voor beton: welke impact voor de aannemer?

Terug naar : nieuws

Recent werd norm NBN B 15-001 met het oog op betonspecificatie gewijzigd. We delen de laatste updates hieronder. 

 

 

 

 

De specificatie voor beton is zeer recent gewijzigd.

In juli 2022 werd een nieuwe versie gepubliceerd van de norm NBN B15-001, de Belgische nationale aanvulling op de Europese norm NBN EN 206 over de specificatie van beton.

Tegelijkertijd werd ook het toepassingsreglement TRA 550 voor de BENOR-certificatie van stortklaar beton herzien. Sinds januari 2023 is de vijfde versie van het TRA 550 volledig gepubliceerd. Heel wat wijzigingen hebben een rechtstreekse impact op de aannemer.

Een van de belangrijkste wijzigingen van de norm NBN B 15-001 is de mogelijkheid om de consistentie van het beton voor te schrijven door middel van een voorkeurrichtwaarde voor de zetmaat, volgens de beoogde toepassing (balk, vloerplaat,…). Deze waarde wordt aangeduid met de letter S gevolgd door een getal dat overeenstemt met de zetmaat. In de norm zijn ook van de toepassing afhankelijke richtwaarden opgenomen. In het kader hieronder vind je enkele voorbeelden terug.

Een tabel die de richtwaardes voor zetmaten toont in functie van de toepassing die wordt gehanteerd.

Er zijn ook nog andere wijzigingen voorzien. Deze kan je steeds raadplegen in dit dossier

Lees meer over betonspecificatie