Nieuw koninklijk besluit reguleert de markt van virus bestrijdende luchtzuiveringssystemen

Terug naar : nieuws

Verluchten en ventileren is essentieel om een potentiële blootstelling aan virussen in een binnenruimte te beperken. Luchtzuiveringssystemen kunnen hierop een nuttige aanvulling leveren. Sinds 18 mei 2024 vereist nieuwe Belgische wetgeving een erkenningslabel van de FOD Volksgezondheid voor luchtzuiveringssystemen die virussen bestrijden. Wat betekent dit voor fabrikanten, installateurs en eindgebruikers? 

Un nouvel arrêté royal régule le marché des systèmes de purification d'air contre les virus

Dit erkenningslabel geldt niet voor alle luchtzuiveringssystemen, maar enkel voor systemen met een doeltreffendheid tegen in de lucht aanwezige virussen. Doel hiervan is om enkel gegarandeerd doeltreffende en voor de mens onschadelijke systemen op de markt toe te laten. De voorwaarden waaraan deze luchtzuiveringssystemen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB) van 9 februari 2024. Dit KB legt voorwaarden op aan zowel autonome systemen, als systemen die geïntegreerd kunnen worden in verwarmings-, ventilatie- en koeling- (HVAC) systemen van gebouwen. 

Eindgebruiker of (HVAC) installateur

Als eindgebruiker of (HVAC) installateur zal u vanaf de zomer van 2024 een lijst met erkende systemen kunnen terugvinden op de website van de FOD volksgezondheid. Een bijhorende praktische gids zal u wegwijs maken in het daarin selecteren van geschikte systemen die voldoen aan uw behoeften. Bij het installeren van te integreren luchtzuiveringssystemen gericht tegen virussen mag u als HVAC-installateur dan ook uitsluitend werken met systemen voorzien van het erkenningslabel van de FOD Volksgezondheid. 

Fabrikant of importeur

De verplichtingen waaraan u als fabrikant of importeur moet voldoen, hangen af van de luchtzuiveringstechniek die uw systeem gebruikt. Het KB erkent drie luchtzuiveringstechnieken: ((H)EPA filtratie, elektrostatische precipitatie met opvangsysteem en UV-C licht (240-280nm).


Maakt uw systeem gebruik van één of een combinatie van deze technieken dan dient u een erkenningsaanvraag in te dienen. Dit kan vanaf juni 2024 via de toepassing “Air Purifiers” op de website van de FOD volksgezondheid. Als de analyse van de geleverde bewijzen positief is, krijgt het toestel een erkenningslabel. Dit label moet worden vermeld op de verpakking van het systeem, in de technische handleiding en/of op de online verkoopsite. 


Maakt uw systeem gebruik van andere zuiveringstechnieken, die standaard verboden zijn door het KB (zie lijst in artikel 5 van het KB), dan dient u via de “Air Purifier” toepassing door middel van een uitgebreid dossier een afwijking aan te vragen. Bij goedkeuring hiervan krijgt u een erkenningslabel dat 3 jaar geldig is.  


In de gids “Mijn erkenningsaanvraag voorbereiden” vindt u alvast hoe u als fabrikant of importeur een erkennings- of afwijkingsaanvraag moet indienen en welke documenten hiervoor nodig zijn. 

Naar de gids over erkenningsaanvragen