Hoe omzeilt u een octrooi?

Terug naar : nieuws

U heeft een vernieuwende oplossing gevonden en wil die graag commercialiseren. Maar u bent u er achter gekomen dat een concurrent een octrooi heeft neergelegd voor een gelijkaardige uitvinding. Wat kan u doen? In deze situatie heeft u vier mogelijkheden: een toestemming vragen, het octrooi controleren, het ongeldig laten verklaren of het omzeilen.

Toestemming vragen

De meest logische oplossing zou inderdaad zijn om contact op te nemen met de onderneming en zo een regeling te treffen, bijvoorbeeld via de verkoop van een licentie. Maar met deze aankoop legt u uw kaarten op tafel, en het concurrerende bedrijf zal op die manier te weten komen dat u in dezelfde sector actief bent. Strategisch gezien is het wellicht interessant om onder de radar te blijven, en een oplossing te vinden om het concurrerende octrooi te omzeilen. Daarvoor heeft u verschillende mogelijkheden.

Het octrooi controleren

Lees de conclusies grondig na

Eerst en vooral moet u uitzoeken of uw uitvinding wel degelijk valt onder het toepassingsgebied van het concurrerende octrooi. Ga meteen naar het einde van het document en analyseer de onafhankelijke conclusies. Als uw product hier niet in opgenomen wordt, dan is het zeer waarschijnlijk dat er geen inbreuk is gepleegd op het octrooi. Overloop zeer aandachtig elke conclusie woord per woord, want elk woord telt[1]. Raadpleeg een specialist indien u twijfels heeft.

Controleer de looptijd

Een octrooi is maximum 20 jaar geldig (vanaf de datum van neerlegging). Daarna behoort het tot het publieke domein.

Bovendien zijn er jaarlijkse taksen (annuïteiten) die betaald moeten worden om een actrooi actief van kracht te houden. Voor een Europees octrooi worden deze jaarlijkse taksen bij de publicatie van de octrooiverlening vervangen door nationale jaarlijkse taksen die moeten worden betaald in elk land waar de bescherming van kracht is.

Indien de octrooihouder deze taksen niet heeft betaald, dan valt het octrooi eveneens in het publieke domein (in het land of de landen waar de taks niet is betaald).

In beide situaties zult u uw uitvinding zonder problemen kunnen commercialiseren.

Verifieer de geografische reikwijdte

Een octrooi is een territoriaal recht dat verleend wordt door een land. Het is mogelijk om een nationaal, Europees of internationaal octrooi neer te leggen. De octrooihouder kan aan een derde verbieden om zijn uitvinding in de beschermde landen te vervaardigen, exploiteren en op de markt te brengen.

Indien uw uitvinding in het octrooi is opgenomen (conclusies), mag u deze toch buiten het (de) beschermde land(en) vervaardigen/exploiteren/commercialiseren.

Controleer de relevantie van het octrooi

Bij de aanvraag van een octrooi is er steeds een nieuwheidsonderzoek met onderzoeksrapport vereist dat door examinatoren wordt opgesteld. Dit rapport vermeldt onder andere de stand van de techniek en de documenten die nuttig zijn om de nieuwheid van de uitvinding en de uitvinderswerkzaamheid te beoordelen. De documenten die opgenomen zijn in het onderzoeksrapport worden per categorie ingedeeld met behulp van letters. Dit maakt het mogelijk om voor elke gevonden nieuwheid een mate van relevantie aan te geven. De letter ‘A’ bijvoorbeeld geeft aan dat ten minste één conclusie of algemene technologische achtergrond reeds in een bestaand document is opgenomen. De letter ‘X’ verwijst naar een bijzonder relevant op zich staand document. Een octrooi met deze code in het onderzoeksrapport is waarschijnlijk niet echt nieuw of inventief. In het geval van een Europese aanvraag, kan deze code niet worden aanvaard. In België daarentegen wordt een octrooi wel gepubliceerd, ongeacht het resultaat van het onderzoeksrapport.

Als uw uitvinding onder de bescherming van een octrooi valt, controleer dan het onderzoeksrapport. Het kan best zijn dat dit octrooi, hoewel het gepubliceerd werd, niet veel waard is. U zult in dat geval uw uitvinding zonder al te veel problemen toch kunnen commercialiseren.

Het octrooi ongeldig laten verklaren

Indien het onderzoeksrapport positief is voor de concurrent, kunt u nog steeds proberen om het octrooi ongeldig te laten verklaren. De examinatoren zijn experts in hun domein, maar het is heel goed mogelijk dat ze belangrijke informatie over het hoofd hebben gezien.

Het is dan aan u, indien u dat wenst, om de nieuwheid aan te tonen en te bewijzen dat het octrooi niet duidelijk is (onvoldoende duidelijk voor een deskundige om de uitvinding toe te passen), of niet inventief is. De beslissing om het octrooi ongeldig te laten verklaren zal door een rechter worden genomen.

Het octrooi omzeilen

Indien na analyse van de conclusies blijkt dat uw uitvinding wordt gedekt door het concurrerende octrooi, en u geen nietigheidsprocedure wenst in te leiden, dan is de enige oplossing om ervoor te zorgen dat uw uitvinding niet binnen de conclusies van het octrooi valt. Hoe? U zult uw innovatieve product moeten aanpassen zodat het niet langer onder de onafhankelijke conclusies van het concurrerende octrooi valt1.

 

Besluit

De uitvinder die geconfronteerd wordt met een blokkerend octrooi van een concurrent, kan kiezen uit verschillende oplossingen. Indien hij geen andere keuze heeft, dan moet de uitvinder het concurrerende octrooi omzeilen door zijn uitvinding zodanig aan te passen dat deze niet langer onder de onafhankelijke conclusies van het octrooi valt.

De conclusies kunnen echter zo zijn opgesteld dat de lezer wordt misleid. Een gedetailleerde analyse kan moeilijk zijn, omdat er ingewikkelde termen worden gebruikt of omdat wordt verwezen naar actuele rechtspraak. Een gedetailleerde en meer volledige analyse van een mogelijke inbreuk op het octrooi moet dus worden uitgevoerd door octrooispecialisten.

Aarzel niet om contact op te nemen met de octrooicel als u hierover vragen heeft.

 

 

[1] Zie ook een van onze publicaties “Inbreuk op een octrooi - Kan u uw uitvinding commercialiseren? ”: https://www.Buildwise.be/homepage/download.cfm?lang=nl&dtype=patent&doc=INBREUK-OP-EEN-OCTROOI-KAN-U-UW-UITVINDING-COMMERCIALISEREN.pdf

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.