Vrachtwagen met betonmixer op gas of elektriciteit in plaats van op diesel

Terug naar : nieuws

Om het hoge verbruik, de uitstoot van uitlaatgassen en de andere nadelen van dieselbrandstof tegen te gaan, maken sommige betonwagens met een mixer voor het transport en de levering van stortklaar beton gebruik van gas en elektriciteit. De overstap naar een andere energiebron gebeurt voor de aandrijving van de betonmixer of voor die van de vrachtwagenmotor.

Vrachtwagen met betonmixer op gas of elektriciteit in plaats van op diesel - Un camion malaxeur qui roule au gaz ou à l'électricité au lieu de diesel

Elektriciteit en gas

In een eerste groep wordt de betonmixer niet langer aangedreven door een hydraulisch systeem, verbonden aan de motor van de betonwagen, maar door een aparte, onafhankelijke elektrische motor. De benodigde elektriciteit kan gehaald worden uit het elektriciteitsnet via een universele stekker en stopcontact, uit een compacte inbouwgenerator of uit in de vrachtwagen ingebouwde batterijen. Afhankelijk van het type vrachtwagen kunnen de batterijen opgeladen worden via een stopcontact of automatisch opladen tijdens het rijden door recuperatie van de kinetische energie. In sommige types kan de elektrische motor overschakelen naar een conventionele aandrijving via de motor als de batterijcapaciteit ontoereikend is.

De betonmixers uit deze groep hebben een capaciteit tussen 8 en 9 m³ en de autonomie van een welbepaalde vrachtwagen zou 150 kilometer bedragen.

In een tweede groep wordt de dieselmotor van de vrachtwagen vervangen door een motor die werkt op gas voor voertuigen. Het kan gaan om natuurgas of om biomethaangas, gewonnen uit groenafval.  Dat laatste heeft dezelfde eigenschappen als natuurgas, maar stoot minder broeikasgassen uit.

Voordelen en beperkingen

Een mixer met een eigen elektrische motor kan perfect beton laden en lossen zonder dat de vrachtwagenmotor draait. Dat kan volgens de fabrikanten een besparing van 30% op het brandstofverbruik en dus ook op de uitstoot van fijnstof en COopleveren. De elektromotor zou ook 30% minder lawaai produceren dan een gewone draaibak.

Het gebruik van gas als brandstof voor de vrachtwagenmotor zou volgens de ontwikkelaars, in combinatie met de elektrisch aangedreven betonmixer, de uitstoot van COdoen dalen met 96%, van fijnstof met 92% en van NOx met 70%. Daarenboven zou het geluid van de gasmotor 3dB lager zijn dan dat van een traditionele dieselmotor.

Dit type betonwagens is daarmee erg interessant voor transport en leveringen in een dichtbebouwde of gesloten (bv. tunnel, industriegebouw) omgeving, in regio’s waar strenge eisen worden gesteld aan emissies, en voor nachtleveringen.

Obstakels blijven wel het beperkte aantal laadpunten voor dergelijke vrachtwagens, de kostprijs van de voertuigen en het feit dat het nog altijd om zwaar vervoer gaat dat in de toekomst in bepaalde steden wellicht aan banden zal worden gelegd.

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van Buildwise of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

Buildwise biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.