Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Waterdoorlatend asfalt voorkomt plasvorming en overstromingen

Terug naar nieuws

Een nieuw type waterdoorlatend asfalt laat hemelwater direct bij neerslag infiltreren naar de ondergrond, zodat plasvorming en overstromingen vermeden worden en het grondwaterniveau op peil gehouden kan worden.

Waterdoorlatend asfalt voorkomt plasvorming en overstromingen - L'asphalte perméable à l'eau permet d'éviter les flaques et les inondations

Het asfalt wordt in twee of meerdere lagen van 8 tot 10 cm dikte bovenop een waterdoorlatende (onder)fundering gegoten. Het asfalt heeft een grove en open structuur met een korrelgrootte van 0/32 mm en een percentage holle ruimten van 30 %. De korrels worden met bitumen bijeengehouden. De neerslag wordt direct door het wegdek via de poriën opgenomen en daar tijdelijk gebufferd. De buffercapaciteit van het asfalt zou 300 l/m³ bedragen. Vervolgens sijpelt het water geleidelijk aan door tot in de ondergrond, waar het het grondwater kan aanvullen.

Toepassingsgebieden

Doordat het waterdoorlatende asfalt – ondanks zijn grove structuur – dezelfde hardheid heeft als gewoon asfalt, kan het gebruikt worden als wegdek, zij het door de beperkte draagkracht enkel in zones waar personenauto’s geparkeerd worden (zoals parkings, opritten en wegenis rond gebouwen). Een combinatie van een gewone asfalttoplaag en een onderlaag uit waterdoorlatend asfalt is ook mogelijk. Zijwaarts weglopend water kan op die manier toch naar de ondergrond doordringen. Een aangepaste toplaag voor fietspaden is in ontwikkeling.

Waterdoorlatend asfalt heeft een grove structuur. Bron: Drainphalt, Willemen Infra nv.

Voordelen

Volgens de ontwikkelaars heeft dit waterdoorlatend asfalt zowel technische als milieuvoordelen.

Dankzij het drainerend vermogen en de infiltratiecapaciteit van het asfalt zou de aanleg van buffers, riolen, watergreppels, afvoerroosters, opslagtanks, bufferbekkens en grachten overbodig zijn, wat zou leiden tot plaats- en kostenbesparing. Tevens zou het asfalt gemakkelijk zijn in onderhoud (enkel te reinigen met de hogedrukreiniger) en zou bij schade of steenverlies enkel een zone van 8 cm dikte afgefreesd moeten worden en opnieuw aangelegd.

Bovendien zou het asfalt geproduceerd en aangelegd worden bij lagere temperaturen dan normaal (tussen 130 en 140 °C), waardoor er minder productie-energie nodig zou zijn en er minder CO2 uitgestoten zou worden en waardoor de werkomstandigheden bij aanleg beter zouden zijn.

Aandachtspunten

Een voorwaarde voor het gebruik van dit type asfalt is dat zowel de (onder)fundering als de ondergrond voldoende waterdoorlatend moeten zijn. Leem- en kleibodems kunnen dus een probleem opleveren. Tevens moeten de plaatproeven van de fundering een draagvermogen van minstens 110 MP aantonen. Dit type asfalt is niet bedoeld voor snelwegen of voor zware belasting, zoals vrachtverkeer of containeropslag. In dat geval is een gesloten toplaag (AB-4C) bovenop het waterdoorlatend asfalt aangewezen. Bovendien is het mengsel gevoeliger voor ontmenging bij langere transportafstanden. Tot slot moet ook gegarandeerd worden dat dit asfalt bestand is tegen vorst en de inwerking van dooizouten.

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.