Welke normen bestaan er rond thermisch comfort?

Terug naar : nieuws

Bent u op zoek naar dimensioneringscriteria voor thermisch comfort? De norm NBN EN 16798-1 is beschikbaar op onze website. 

Het thermisch comfort houdt bij de mens voornamelijk verband met de thermische balans van het lichaam als geheel. Deze balans wordt beïnvloed door de fysieke activiteit, de kleding en ook door de omgevingsparameters: luchttemperatuur, gemiddelde stralingstemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid.

De mate waarin het thermisch comfort van het lichaam als geheel kan worden gegarandeerd, kan men voorspellen aan de hand van de PMV-waarde (voorspelde gemiddelde waardering, van het Engels « predicted mean vote ») te berekenen

De PPD-waarde (voorspelde percentage ontevredenen, van het Engels « predicted percentage dissatisfied ») geeft informatie over thermisch ongemak of ontevredenheid door een schatting te maken van het percentage aan mensen die het waarschijnlijk te warm of te koud zullen hebben in een bepaalde omgeving.

Thermische onbehaaglijkheid kan ook worden veroorzaakt door ongewenste plaatselijke afkoeling of verwarming van het lichaam. De meest voorkomende oorzaken van dergelijke lokale onbehaaglijkheid zijn asymmetrie van de stralingstemperatuur (koude of warme oppervlakken), tocht (gedefinieerd als luchtbeweging die plaatselijke afkoeling van het lichaam veroorzaakt), verticale temperatuurverschillen en koude of warme vloeren.

De bepaling van deze thermische comfortindices is het onderwerp van NBN EN ISO 7730 (Ergonomie van de thermische omgeving - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekening van de PMV- en PPD-waarden en door criteria voor de plaatselijke thermische behaaglijkheid).

Deze concepten zijn ook opgenomen in de NBN EN 16798-1 (Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 1: Invoerparameters voor binnenmilieu voor ontwerp en beoordeling van energieprestaties van gebouwen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit, thermische omgeving, verlichting en akoestiek). Een interessant aspect van deze norm wordt gevormd door de tabellen met standaard dimensioneringscriteria voor de binnenomgeving (bijlage B).

Bereken het thermisch comfort:

De minimale kenmerken van toestellen voor het meten van de fysische grootheden van een omgeving en de methoden voor het meten van de fysische grootheden van deze omgeving, worden beschreven in de norm NBN EN ISO 7726 (Ergonomie van de thermische omgeving - Instrumenten voor het meten van fysische grootheden)

Ook andere normen hebben betrekking op het thermisch comfort: Zie onze pagina over dit onderwerp. 

 

Meer informatie over thermisch comfort