Wetenschappers creëren houtschuim-metaalhybride voor lichtgewicht constructies

Terug naar : nieuws

Duitse wetenschappers zijn erin geslaagd om houtschuim en metaal te combineren tot een lichtgewicht hybridemateriaal met zeer goede isolerende eigenschappen en een hoge buigsterkte. Door de twee materialen te combineren, wordt een hybridemateriaal met betere materiaaleigenschappen bekomen voor lichtgewicht constructies.

Nieuwe versie van de rekentool voor de warmtebelasting van gebouwen

C-Watch

Buildwise biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven. De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van Buildwise of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

Het materiaal wordt bekomen door metaal te gieten tot poreuze platen van 250 x 250 x 30 mm met een sponsachtige, open structuur met vele kleine holtes. Deze holtes worden vervolgens opgevuld met houtschuim. Het houtschuim zelf wordt gemaakt door houtpartikels te vermalen tot ze een slijmige substantie vormen, er gas aan toe te voegen om het te laten schuimen en het vervolgens te laten drogen.      

Door beide materialen te combineren wordt een houtschuim-metaalhybride bekomen met een combinatie van de eigenschappen van de aparte materialen. De metaalspons kan elektriciteit geleiden, terwijl het houtschuim een zeer goede akoestische en thermische isolator is. Bovendien is het hout afkomstig van een hernieuwbare bron en zou het product in theorie op het einde van zijn levenscyclus gerecycleerd kunnen worden. Hoe dit exact kan gebeuren, is echter niet duidelijk. Er zijn ook geen synthetische lijmen nodig dankzij de natuurlijke klevende eigenschappen van het hout. De grotere buigsterkte dankzij de combinatie van de twee componenten zou volgens de ontwikkelaars toelaten om het nieuwe hybridemateriaal te gebruiken als kernmateriaal voor sandwichpanelen of als zelfdragend lichtgewicht halfafgewerkt materiaal.

De wetenschappers voeren nog verder onderzoek aangaande dit materiaal om het productieproces van het houtschuim te stroomlijnen en om het invoegen van het houtschuim in de metalen spons te vereenvoudigen en te versnellen.

Hoewel dit materiaal reeds sinds 2018 in Duitsland ontwikkeld wordt en het de bedoeling was om dit product op korte termijn op industriële schaal te produceren, is er anno 2021 niet meer informatie over deze innovatie te vinden dan vermeld in dit artikel.  

C-Watch

Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.