Welke informatie biedt de norm over systemen voor het gebruik van behandeld grijs water?

Terug naar : nieuws

Sinds begin 2021 bestaat er een norm (de norm NBN EN 16941-2) over de installaties of systemen voor de behandeling van grijs water met interessante informatie voor de ontwerper, installateur en de gebruiker van dergelijke installaties.

Gezien de toenemende droogteproblematiek ontstaat een noodzaak om meer water van niet-drinkwaterkwaliteit te gebruiken voor bepaalde toepassingen. Het gebruik van hemelwater is al geruime tijd courante praktijk, maar steeds meer wordt ook het gebruik van behandeld grijs water overwogen. De vorig jaar gepubliceerde norm NBN EN 16941-2 geeft advies over systemen voor het gebruik van behandeld grijs water die nuttig is voor de ontwerpers, de installateurs en de gebruikers ervan. 

Een grijswatersysteem is een installatie die het grijs water van douches, baden en wasmachines behandelt met als doel hergebruik voor het spoelen van WC’s/toiletten.

Door het grote aantal droge zomers van de afgelopen jaren krijgt het hergebruik van grijs afvalwater steeds meer aandacht. Het hergebruik van water afkomstig van baden, douches, wasmachines,… is vooral interessant in het geval dat er weinig hemelwater als tweedecircuitwater ter beschikking is.

Bovendien is dit water meer gelijkmatig beschikbaar in vergelijking met hemelwater en komt de hoeveelheid grijswater dat geproduceerd wordt goed overeen met de hoeveelheid water die nodig is voor het spoelen van toiletten.

De in 2021 gepubliceerde norm NBN EN 16941-2 geeft concrete aanbevelingen voor grijswatersystemen en behoort tot de normenreeks NBN EN 16941 die momenteel uit twee delen bestaat:


NBN EN 16941-1: On-site niet-drinkbare watersystemen – Deel 1: Systemen voor het gebruik van regenwater
NBN EN 16941-2: On-site niet-drinkbare watersystemen – Deel 2: Systemen voor het gebruik van behandeld grijs water


De NBN EN 16941-2 bespreekt de voornaamste kenmerken van de verschillende soorten systemen voor grijswaterbehandeling, de potentiële bronnen voor grijswaterrecuperatie, de mogelijke toepassingen ervan en de hiërarchie die aan te brengen is in de toestellen die water leveren voor hergebruik en in de toestellen waarvoor het water gebruikt wordt. Verder adviseert de norm over de aanpak van het ontwerp en de dimensionering, de installatie, het gebruik en het onderhoud van een grijswatersysteem. Tenslotte geeft een bijlage een tabel met alle na te streven grenswaarden voor een aantal parameters voor de grijswaterkwaliteit in functie van
de mogelijke toepassingen.

De norm NBN EN 16941-2 is gratis beschikbaar voor onze leden en abonnees

Men kan ze ook kopen op de NBN-website