Zo wordt het gebruik van drones intellectueel beschermd

Terug naar : nieuws

Maak jij al gebruik van drones op de werf? Nieuwe technologieën brengen vaak ook enkele implicaties omwille van intellectuele eigendomsrechten met zich mee, waarvan bouwprofessionelen niet altijd op de hoogte zijn. In dit artikel beantwoorden we enkele concrete vragen rond intellectuele eigendom en beschrijven we hoe nieuwe toepassingen beschermd worden. Dit thema werd reeds aangekaart in een vorig artikel, waarin we bespraken hoe de wetgeving aangepast werd als gevolg van het steeds intensievere gebruik van drones.

Zo wordt het gebruik van drones intellectueel beschermd - Drones et propriété intellectuelle

Wie beschikt over het auteursrecht van foto’s van gebouwen?

Een van de belangrijkste toepassingen van drones is het fotograferen van gebouwen. Als je een foto van een gebouw wenst te gebruiken in een publicatie, heb je toestemming nodig van de architect en de fotograaf. Zij beschikken duidelijk over het auteursrecht van het gebouw en de afbeelding ervan. De eigenaar stel je ook best op de hoogte. Afbeeldingen van gebouwen zijn in principe immers vrij te gebruiken, maar een huiseigenaar kan wel klacht indienen bij de rechtbank als zijn privacy geschonden wordt of als hij schade ondervindt.

Voor luchtfoto’s van gebouwen werd het concept ‘panoramavrijheid’ geïntroduceerd. Net als op publieke plaatsen kan je zonder toestemming van de eigenaar foto’s nemen met een drone (indien natuurlijk aan alle voorwaarden van de wet voldaan is).

Wat zijn de voorwaarden om uitvindingen te octrooieren?

Het gebruik van drones is uitvoerig geoctrooieerd. Nieuwe camera’s, bevestigingssystemen, waarnemingssystemen, systemen voor de levering van goederen, nieuwe types van landingsgestellen, noodlandingssystemen, drones die gebruikt worden voor het 3D-printen van structuren en nog veel meer: het zijn allemaal beschermde toepassingen.

Om aan de voorwaarden voor het octrooieren van uitvindingen te voldoen, moet de uitvinding:

  • een technisch karakter hebben
  • nieuw zijn
  • een inventief karakter hebben
  • industrieel toepasbaar zijn
  • legaal zijn.

Ben jij uitvinder, ondernemer of architect met een nieuw systeem of een nieuwe toepassing voor drones in de bouwsector? De octrooicel van Buildwise bekijkt voor jou of de voorgestelde oplossing nog niet geïmplementeerd is.

Kan ik software voor drones laten beschermen?

Volgens het Europese Octrooiverdrag is een computerprogramma geen octrooieerbare uitvinding. Voor een stuk broncode van een programma zal je dus nooit echt een octrooi kunnen verkrijgen. Broncodes worden echter wel beschermd door het auteursrecht. Zo is het een inbreuk om onderdelen van bepaalde software te kopiëren voor een andere software, zelfs als hun broncodes verschillen.

Het is echter wel mogelijk om uitvindingen die gebruikmaken van computers of die karakteristieken hebben die door computerprogramma’s gestuurd worden (dit zijn ‘in computers geïmplementeerde uitvindingen’) te laten beschermen. In dat geval kan de uitvinding immers niet functioneren zonder het onderliggende computerprogramma. Als concreet voorbeeld kan een broncode voor een beeldverwerkingsprogramma niet geoctrooieerd worden, maar een camera die dit specifieke programma gebruikt wel.

Lees het volledige artikel van OCBC rond drones en intellectuele eigendom

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC