Industriële akoestiek : reglementering in België

Terug naar : akoestiek
Industriele Akoestiek Acoustique Industrielle

Schematische voorstelling van het concept industriële akoestiek.

De industriële akoestiek houdt zich bezig met het akoestisch klimaat en het lawaai op de arbeidsplaats.

Ter bescherming van de werknemers, is het geluidniveau waaraan ze worden blootgesteld aan eisen onderworpen op Europees en federaal niveau. Een langdurige blootstelling aan lawaai kan immers leiden tot een verschuiving van de gehoordrempel en gehoorverlies. In kantoorgebouwen is het beperken van de geluidshinder belangrijk om de spraakverstaanbaarheid te waarborgen.

De prognose en beheersing van lawaai in industriële hallen behoort tot het domein van de ruimteakoestiek. Maatregelen kunnen genomen worden aan de bron (bv. geluiddempers en omkastingen) of algemeen door het plaatsen van geluidsabsorberende materialen (nagalmbeheersing). Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen zullen nodig zijn in situaties waar voorgaande maatregelen niet voldoen.

Reglementering

De Europese Unie heeft verschillende richtlijnen uitgevaardigd betreffende de bescherming van werknemers blootgesteld aan lawaai en trillingen. In België werden deze richtlijnen op federaal niveau overgenomen in de codex over het welzijn op het werk, die het vroegere Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) vervangt.

Overzicht van de regelgeving omtrent industriële akoestiek