BIM Hero

BIM en digital construction

Deze Normen-Antenne informeert je over de normen en reglementering van BIM en van digitaal bouwen. Er zijn normen op drie niveaus: wereldwijd (ISO-normen), Europees (EN) en nationaal, Belgisch (NBN).

Normen

Bekijk de bouwnormen die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'BIM & Digital construction'.

Ga naar normen

Publicaties

Bekijk de publicaties die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne "BIM & digital construction".

Ga naar publicaties

In de spotlight

Wat is BIM ?

Onder BIM verstaat men doorgaans Building Information Modelling (d.i. het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model (het bouw­informatiemodel). Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Zo is het opgebouwd uit verschillende objecten, zoals een raam, een dak en een muur, met bijbehorende informatie zoals hun technische eigenschappen en relaties met andere objecten.

Naast de twee voornoemde betekenissen wordt de afkorting BIM alsmaar vaker gebruikt in de zin van Building Information Management, met andere woorden het beheren en uitwisselen van deze informatie.

Bekijk het webinar

En de digitale constructie ?

Digitale bouw verwijst naar de technologieën die op de markt beschikbaar zijn om het werk in de bouwsector te vergemakkelijken. Het biedt ons veel mogelijkheden om efficiënter te werken.

Vind voorbeelden van toepassingen op onze website 

BIM en normalisatie

Aangezien BIM sinds de jaren 2010 snel groeit, begint er geleidelijk een normatief draagvlak te ontstaan. Zoals in alle sectoren zijn er drie normalisatieniveaus: mondiaal (ISO-normen), Europees (EN) en nationaal, Belgisch (NBN).

Deze standaardantenne heeft tot doel normatieve referenties met betrekking tot BIM en digitaal bouwen te verzamelen.

De normalisatiewerkzaamheden met betrekking tot BIM worden op internationaal niveau uitgevoerd door het Technische Comité TC59 van de ISO (ISO / TC 59 / SC 13) en op Europees niveau door een CEN-comité (CEN / TC 442). De overeenkomsten van Wenen zijn er om de werkzaamheden tussen het CEN en de ISO te coördineren.

Het prenormatieve werk met betrekking tot BIM wordt (meestal) vooraf uitgevoerd door buildingSMART International.

BIMids: Het online platform dat de vereisten per constructie-element definieert, de referentie voor uw BIM-projecten.

EU BIM standards: interactief diagram van de European Council on Computing in Construction waarin alle in Europa gepubliceerde BIM-normen zijn opgenomen.

Belgian ISO 19650 wiki: Interactief document over de 19650-norm en het BIM-proces.

BIM-projecttijdlijn: interactief diagram van belangrijke documenten in de verschillende fasen van het project (ISO 19650)

BIMportal: onze website gewijd aan BIM en de presentatie van alle BIM-projecten waaraan wij werken.

Digital Construction: onze website gewijd aan nieuwe technologieën in de bouwsector.

buildingSMART International: een wereldwijde organisatie die de ontwikkeling van digitale transformatie begeleidt en een open-BIM-aanpak bevordert (een samenwerkingsproces dat alle deelnemers en software omvat en zo de interoperabiliteit van modellen bevordert).

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog een vraag voor de Normen-Antenne 'Akoestiek'?
We staan je graag bij om normen beter te begrijpen en toe te passen.

Contacteer ons:

Hélène Dewint

BIM & Digital construction - Nieuws