Voor dekvloeren is de norm NBN EN 13813 het referentiedocument. Deze productnorm beschrijft de classificatie van dekvloeren en ook de CE-markering van deze producten.

Sinds 2004 mogen dus enkel dekvloermaterialen met een CE-markering op de markt worden gebracht. Let wel: dekvloermortels die bijdragen tot het draag-vermogen van de constructie (bv. druklagen) komen niet aan bod in die norm. Bovendien geeft de productnorm evenmin informatie over de eisen waaraan de dekvloer in situ moet voldoen.

De CE-markering moet aangebracht worden volgens de norm van 2002, die bovendien nog steeds de geldende norm is.

De productnorm verwijst naar een classificatie van dekvloeren die rekening houdt met het bindmiddel (CT voor cement, CA voor calciumsulfaat, MA voor magnesiet, AS voor asfalt en SR voor harsgebonden dekvloeren) en de eigenschappen van de dekvloermortel. In de norm NBN EN 13813 is een tabel opgenomen waarin de verplichte en optioneel uit te voeren proeven (zie o.a. proefnormenreeks EN 13892) voor de dekvloermortels weergegeven zijn. Het al dan niet normatieve karakter van de proeven is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel.

In een artikel van buildwise, wordt er over deze norm besproken.

Voordat een bekleding wordt gelegd, rijst vaak de vraag om de vochtigheid van de dekvloer te meten. Hiervoor bestaan ​​verschillende gestandaardiseerde of niet-gestandaardiseerde metingen. Een artikel uit Buildwise gaat in op een vergelijking hiervan.                              

Vochtgehalte van dekvloeren en beperking van de droogtijd.