Natuursteen en CE-markering

Wanneer elementen in natuursteen op de markt worden gebracht, moeten ze een CE-markering krijgen. Welke normen zijn geharmoniseerd? Welke karakteristieken moeten worden gedeclareerd? Wat zijn de verplichtingen voor de marmerbewerker en de steenhouwer? Deze beide artikels bieden een antwoord op deze vragen.

Bewerking van natuursteen: verplichtingen voor het op de markt brengen

Welke documenten heeft men nodig voor een geslaagde natuursteenwerf?

Natuursteen voorschrijven die geschikt is voor gebruik ervan

Op de Belgische markt zijn er heel wat natuursteensoorten beschikbaar. De keuze moet gebeuren in functie van het gebruik ervan. De TV 228 is samengesteld uit bijna 70 fiches die een beschrijving geven van natuursteen met een honderdtal verschillende commerciële benamingen en met de reeksen waarden voor mechanische karakteristieken, poreusheid en slijtage, gemeten aan de hand van de geldende proefnormen. Deze TV wordt voorgesteld in de vorm van een databank waarmee snel kan worden gezocht aan de hand van een benaming (gangbare commerciële benaming of synoniem), één van de belangrijkste technische karakteristieken of een natuursteenfamilie.

TV 228

Breuk van natuurstenen bekleding van ondermuur/onderconstructie

 

Natuursteen en de green deal

De sector van de natuurgesteenten vormt geen uitzondering op de uitdaging van de green deal. Minder afval en een grotere valorisatie van de bijproducten zijn twee belangrijke elementen voor deze sector. Door de opwarming van de aarde wordt steeds meer aandacht besteed aan de keuze van de natuurgesteenten om hitte-eilanden in stedelijke gebieden te voorkomen. Bij verlijmde gevelelementen moet een geschikt type natuursteen worden gekozen om schade door oververhitting te voorkomen.

Hoe oververhitting vermijden bij op de gevel verlijmde natuursteen

Verankering van natuursteen in gevels

De norm NBN EN 13364 maakt het mogelijk om de verankering van natuursteen in gevels te testen. Er verschijnen echter nieuwe verankeringssystemen die het gebruik van deze norm beperken.

Naar nieuwe systemen voor de verankering van natuursteen in gevels.